Sigfrids: Höj inkomstgränsen för studerande

Sigfrids: Höj inkomstgränsen för studerande

Sysselsättningsåtgärd nummer 3 Under de senaste veckorna har 43 310 studerande fått hem ett brev om att de överskridit inkomstgränsen och är tvungna att betala tillbaka studiestöd. Det är fler studerande än tidigare år. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida...

Momssänkning på kvinnors hygienartiklar

I Finland är den allmänna mervärdesskattesatsen 24 % och den uttas på de flesta varor och tjänster, inklusive alla hygienartiklar. SU i Nyland anser det motiverat att sänka mervärdesskattesatsen på kvinnors hygienartiklar (bindor, tamponger och trosskydd) till den...

Låt delningsekonomin blomstra

En av delningsekonomins grundtankar är att människor skall kunna dela med sig av sina resurser som ofta är värdefulla för andra människor då användningsgraden av resurserna inte når sin fulla potential. I en delningsekonomi kan andra människor då låna eller hyra...