Det krävs bredare axlar för integrering

Den pågående flyktingkrisen har väckt en stor diskussion kring integreringen av invandrarna. Med tanke på såväl det finländska samhället som de som ansöker om asyl är det väldigt viktigt att vi har goda förutsättningar för integrering oberoende var man bor i Finland....