Tillåt män som har sex med män att donera blod

Tillåt män som har sex med män att donera blod

Det är inte rättvist att MSM-personer, alltså män som haft samlag med män, aldrig får donera blod ifall de lever i ett förhållande, medan resten av befolkningen får donera utan större hinder, skriver Viveca Hansson. Text: Viveca Hansson, ordförande för Svensk Ungdom i...

Mamma, mamma, barn – godkänn moderskapslagen!

Enligt faderskapslagens 3 kap § 16 (trädde i kraft 1.1.2016) har en man möjlighet att erkänna sitt faderskap före barnets födelse. Detta efter att innebörden och rättsverkningarna klargjorts för parterna. Anmälan inlämnas personligen och i den blivande moderns...