Finlandsmodellen bör appliceras på andra stadiet

Enligt undervisnings- och kulturministeriet är Finlandsmodellens huvudsakliga mål att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. Det har många...

Alla politiska program skall uppdateras regelbundet

Svensk Ungdom har flera politiska program, såsom det internationella politiska programmet från år 2019, det högskolepolitiska programmet och det skattepolitiska programmet från 2016, det miljö- och klimatpolitiska programmet och det jämlikhetspolitiska programmet som...

Bättre fungerande snöröjning

Principerna för upphandling av vägunderhåll kan orsaka problem för näringsidkare på landsbygden, då perifera vägar inte prioriteras vid plogning efter häftiga snöfall. Det kan dröja många timmar innan en väg till exempelvis en mjölkgård blir plogad. Samtidigt äger...

Stamvårdande jakt på varg

Under de senaste fyra åren har vargstammen ökat rejält i Finland och vargarna har kommit sig längre och längre mot tätorter. Det har uppkommit fall där vargar har setts bredvid livsmedelsbutiker, daghem och mitt inne i centrum av städer. Vargen är ett rovdjur och...

Satsa på framtiden, stöd grundforskning!

Finland utvecklas alltmer mot ett högteknologiland som siktar på att bli exportör av innovationer och avancerad teknologi. Mycket uppmärksamhet har på sistone riktats mot att forskning bör vara fokuserad på nya innovationer och produkter som går att sälja. I det långa...