Svensk Ungdom: Inkludera klimatflyktingar i FN:s flyktingkonvention

Svensk Ungdom: Inkludera klimatflyktingar i FN:s flyktingkonvention

Enligt FN:s flyktingkonvention från 1951 har flyktingar världen över rätt till skydd från konflikt, våld och förtryck. Konventionen definierar flyktingars rättsliga ställning: vem som är en flykting samt hens rättigheter och skyldigheter. Enligt konventionen får inte...