Kilometerersättning för arbetsresor med cykel

Frågan har blivit aktuell i och med ett medborgarinitiativ, men det utesluter inte att man driver frågan på andra plan. Nuvarande ersättning för arbetsresor med cykel är 80 euro om året i form av en skattelättnad. Motsvarande ersättning för bilar och andra motordrivna...

Jämställ Östersjövikaren med gråsälen

Skyddet av säl har en historisk förklaring genom människans aktiva jakt i början av 1900-talet och under senare delen av århundradet på grund av miljöföroreningar. Men skyddet är föråldrat och för västkustens ack så viktiga fiskenäring håller det nu på att gå riktigt...

Punktskatt för fyrverkeripjäser

Svensk Ungdom i Helsingfors har tidigare motionerat om samma ämne, eftersom vi anser att avfyrandet av raketer är ett problem eftersom de belastar miljön och orsakar skador åt människor. Dessutom lider husdjur av buller som framkommer. Varje år i Finland skjuts det...

Mera bzz i maten!

Den globala uppvärmningen har gjort att flera börjat se över sina matvanor. Det har redan länge varit känt att köttproduktionen medför stora utsläpp av växthusgaser. En alternativ proteinkälla, som skulle klart förorsaka mindre växthusgaser än köttproduktionen, är...