Erkänn flerspråkighet i befolkningsdatasystemet!

Erkänn flerspråkighet i befolkningsdatasystemet! För närvarande går det att registrera endast ett språk som sitt modersmål i befolkningsdatasystemet. Många människor är ändå de facto två- eller t.o.m. flerspråkiga, vilket är vanligt i familjer där exempelvis...