Svensk Ungdom glada att snuset lyfts i samhällsdebatten

Svensk Ungdom glada att snuset lyfts i samhällsdebatten

Svensk Ungdom är nöjda med att legaliseringen av snus har fått plats i samhällsdiskussionen. Förbundet har länge förespråkat legaliseringen av snus och lyft upp frågan med jämna mellanrum. Snusanvändningen har ökat i Finland trots förbud och tullen beslagtar varje år...

Finlandsmodellen bör appliceras på andra stadiet

Enligt undervisnings- och kulturministeriet är Finlandsmodellens huvudsakliga mål att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. Det har många...

Alla politiska program skall uppdateras regelbundet

Svensk Ungdom har flera politiska program, såsom det internationella politiska programmet från år 2019, det högskolepolitiska programmet och det skattepolitiska programmet från 2016, det miljö- och klimatpolitiska programmet och det jämlikhetspolitiska programmet som...