Sigfrids: Trygga orken för unga på arbetsmarknaden

Sigfrids: Trygga orken för unga på arbetsmarknaden

Många unga upplever arbetsmarknaden som belastande och mer än två tredjedelar uppger att arbetet kräver så mycket att de blir utbrända. Det framkommer i ungdomsbarometern som publicerades i dag, där det också syns att trenden är märkbart större bland unga kvinnor....