Sigfrids: Ungerns agerande hör inte hemma i vårt EU

Sigfrids: Ungerns agerande hör inte hemma i vårt EU

Det ungerska parlamentet godkände på måndag en undantagslag som starkt kränker yttrandefriheten och demokratin i landet. Lagen medför bland annat att inga val eller omröstningar ordnas. Premiärminister Viktor Orbán kan förlänga undantagslagen utan parlamentets...