Förbundsstyrelsemedlem
Mänskliga rättigheter och utbildningspolitik