Vice ordförande
Ekonomi- och arbetsmarknadspolitik