Vice ordförande
Lantbruks och landsbygdspolitik, miljöpolitik