Förbundsstyrelsemedlem
Social- och hälsovårdspolitik