Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

Bli medlem

i understödsföreningen

Understödsföreningen

Svensk Ungdoms Understödsförening r.f. grundades i samband med SU:s 50-års jubileum våren 1993.
Understödsföreningens främsta uppgift är att ekonomiskt stöda SU:s verksamhet, men utgör också ett viktigt kontaktforum för före detta SU:are och fungerar som en alumniförening för dessa.

Är du intresserad av att hålla kontakten till SU även efter att du inte längre är aktiv är understödsföreningen rätt forum för dig. Vi tar gärna emot idéer gällande hur SU:s alumnverksamhet kunde utvecklas.

Understödsföreningen kan emotta donationer och förvalta dessa. Understödsföreningen uppbär också en medlemsavgift på 30 euro för årsavgift och 600 euro för ständigt medlemskap.

Om du har frågor om understödsföreningen kan du kontakta ordförande Magnus Öster, magnus.oster(at)sfp.fi. Medlem blir du genom att fylla i formuläret här.

Medlemskap i understödsföreningen gör nytta på såväl individuellt som ideellt plan. Genom att gå med i SU:s understödsförening bidrar du till tryggandet av SU:s fortsatta verksamhet samtidigt som du ges en trevlig arena att umgås med tidigare SU-are från olika tidsperioder. Diskussion, umgänge, utbyte av tankar och åsikter över generations- och professionsgränser med SU som gemensam nämnare är nytta och nöje på samma gång.

MAGNUS ÖSTER,

ordförande för understödsföreningen