Våra kandidater

Filip Björklöf

Filip Björklöf är snart färdig ekonom från Hanken och har senast arbetat vid senaten i USA. Han är förtroendevald i Raseborg och är bland annat fullmäktigegruppens ordförande. I EU-parlamentet vill han främst jobba med frågor som rör handel, migration, klimat och säkerhet.

Björn Bonsdorff

Björn Bonsdorff har arbetat med EU-politik både i London hos Liberaldemokraterna, i Bryssel hos European Liberal Forum och på utrikesministeriet i Helsingfors. Han vill se ett EU som aktivt arbetar för att stoppa klimatförändringen, och som värnar om rättsstatsprincipen.

Frida Sigfrids

Frida Sigfrids kommer från Borgå och är förbundsordförande för Svensk Ungdom. Hon ställer upp i EU-valet eftersom hon vill se en mer ambitiös klimatpolitik och stärka EU som global aktör. EU står inför stora utmaningar och det är viktigt att vi tillsammans arbetar för ett starkare EU som är en föregångare i klimatarbetet.

Ida-Maria Skytte

Ida-Maria Skytte brinner för mänskliga rättigheter. Hon är Korsholms yngsta fullmäktige- och styrelseledamot och studerar utvecklingspsykologi i Vasa. I Europaparlamentet vill hon arbeta för världens flyktingar. Hon anser också att EU måste ta ambitiösare klimatpolitiska beslut.

Stina Wahlsten

Stina Wahlsten är från Helsingfors, ekonomie magister och jobbar inom affärsutveckling. Hon vill se ett miljömedvetet, jämställt och företagarvänligt EU som lyssnar på sina unga medborgare.

Henrik Wickström

Henrik Wickström är politices studerande och kommunalpolitiker i Ingå, där han fungerar som landets yngsta kommunstyrelseordförande. Han har erfarenhet av ledarskapsuppdrag såväl lokalt som internationellt. I Europaparlamentet vill han jobba för fungerande handelspolitik, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

VÅRT EU-VALSPROGRAM

Du kan läsa SU:s EU-valsprogram digitalt här

Om EU-valet:

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som hålls vart femte år. Årets val hålls den 26 maj 2019. I valet får varje finsk medborgare som fyllt 18 år rösta. Medborgare i andra EU medlemsländer som bor i Finland får också rösta i Europaparlementsvalet. Den som vill göra det måste dock själv anmäla sig till det finska rösträttsregistret.

Vid Europaparlamentsvalet utgör hela Finland en och samma valkrets, vilket innebär att varje finländsk medborgare enbart får rösta på en finländsk kandidat.