Vi arbetar för ett flerspråkigt
och mångkulturellt Finland.

Vi vill bygga en livskraftig ekonomi med starkt entreprenörskap och världens bästa utbildning.

Vi fattar ekologiskt hållbara beslut och vill ha en ren natur.
Vi finns såväl på landsbygden som i städer och vill göra det i framtiden också. Vårt Finland är internationellt, en del av Norden och en del av Europa.

Vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tror på ett jämlikt och liberalt Finland.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

vara_asikter_su_ikon

 

Våra åsikter

urbanrural_ikon_liten

I stan och på landet

 

Utbildning

 

ekonomi_ikon_liten_bla

Jobb & ekonomi

 

Miljö & jordbruk

 

internationalism_ikon_mellan

Internationalism

 

*

Liberalism

För oss är det fria valet viktigast. De
politiska besluten ska utgå från dig
och mig. Liberalism för oss är att
individen själv ska få välja hur hon vill
leva sitt liv, men så att andra inte
skadas eller kränks. För oss betyder
liberalism också att människas
sexuella läggning, kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning eller
bakgrund inte är avgörande.
Människan står i centrum och ska ha
likadana möjligheter i samhället,
oberoende av olikheter.
Svensk Ungdom arbetar för ett öppet
och tolerant samhälle där språk-,
genus- och minoritetsperspektiv alltid
tas i beaktande!