Korkeakoulu-
politiikka

Osallistumme korkeakoulupolitiikkaan ympäri Suomea korkeakoulutyöryhmämme Liberaalit Opiskelijat (LSK) kautta. LSK:lla on edustajia Åbo Akademin ylioppilaskunnan, Noviumin ja Arcadan edustajistoissa. RKP-nuoret toteuttaa lisäksi korkeakoulupolitiikkaansa tapahtumien, keskustelujen ja seminaarien kautta. LSK vaikuttaa korkeakoulupolitiikkaan niin kansallisesti työryhmän hallituksen kautta kuin paikallisesti paikallisosastojen ja edustajistoryhmien kautta. LSK:lla on paikallisosastoja Turussa, Vaasassa ja Helsingissä.

Maksuttomuus

Maksuton koulutus kaikilla asteilla on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareista. Suomi tarvitsee laadukasta ja tasavertaisia mahdollisuuksia luovaa koulutusta hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessakin.

Kaksikielisyys

Suomessa tulee olla mahdollista opiskella sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaksikielisyyden toteutumisen kannalta myös ruotsinkielisten korkeakoulujen itsenäisyys tulee turvata.Kaksikielisissä korkeakouluissa molempien kielien tulee olla tosiasiallisesti läsnä arjessa.

Korkeakouluhaku

Korkeakouluhaussa tulisi ensisijaisesti mitata hakijan sopivuutta sisäänpääsykokeiden avulla. Kaikkia hakijoita tulee kohdella yhdenmukaisesti, siksi emme kannata järjestelyjä jossa esimerkiksi muodostetaan omia hakijaryhmä uusille ylioppilaille.

Vaikuttamis-
mahdollisuudet

Opiskelijoita tulee kannustaa aktiivisuuteen opiskelijakunnissa ja ylioppilaskunnissa.
Opiskelijoille on taattava tosiasialliset mahdollisuudet osallistua opiskelijajärjestöihin opintojen ohessa. Opiskelijoiden tulee olla tasavertaisesti edustettuina kaikissa korkeakoulujen päättävissä elimissä. Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys on säilytettävä
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Kansain-välistyminen

Kansainväliset opiskelijat ovat voimavara suomalaisille korkeakouluille. Opiskelijoiden mahdollisuuksia jäädä Suomeen tutkinnon suorittamisen jälkeen on parannettava. EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut on poistettava, jotta useammalla olisi mahdollisuus opiskella ja tehdä työtä Suomessa.

Voit lukea lisää RKP-nuorten korkeakoulupoliittisesta ohjelmasta