Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har beslutat att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus. Beslutet upprör Ina Mickos, vice ordförande för Svensk Ungdom i Nyland.

– Att välja att stänga ner en så viktig funktion för Västnyland i tider då vi behöver en välfungerande vård som mest är ansvarslöst, säger Mickos. 

”Styrelsen struntade också i sin egen arbetsgrupps rapport där man konstaterade att samjouren bör fortsätta”

HUS styrelse valde att åsidosätta de över 10 000 namnunderskrifter för bevarandet av samjouren som regionens invånare hade samlat in. Styrelsen struntade också i sin egen arbetsgrupps rapport där man konstaterade att samjouren bör fortsätta. Även med tanke på social-och hälsovårdsreformen som bereds som bäst, var beslutet förunderligt. 

 – Det är chockerande att styrelsen inte valde att bevara samjouren då all fakta de hade framför sig talade för det, påpekar Mickos. 

I ett tidigare ställningstagande (12.3.2020) kring Raseborgs sjukhus uppmanade Mickos beslutsfattarna att tänka på annat än siffror när det kommer till sjukvård. Mickos påpekade också att alla har rätt till högklassig vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd från sitt hem. I och med HUS styrelses beslut ser hon inte hur den rätten kommer kunna tryggas.