Den rådande pandemin har förändrat vardagen för alla studerande.

Trots den exceptionella situationen ska alla studerande ha samma möjligheter att söka in till fortsatta studier, poängterar Liberala Studerande (LSK) med Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Veera Granroth. LSK och Granroth råder högskolor att tillsammans planera hur examination och urvalsprov sker på möjligast rättvist sätt.

– Studerande lever just nu i ovisshet kring urvalsproven och har gjort det länge. Många studerandes framtid hänger på hur beslutet att förrätta urvalsproven till fortsatta studier verkställs. Nu krävs lösningar som är rättvisa för alla sökande, säger Granroth.

Skräckscenariot vore att urvalsproven slopas helt. Ett sådant beslut ställer de sökande i mycket orättvisa positioner.

– Vi hoppas att urvalsproven ska gå att genomföra digitalt eller på något annat fungerande sätt. Situationen är jobbig för alla just nu, men alla sökande måste erbjudas samma möjligheter att bli antagna till fortsatta studier – oberoende om man kommer från ett gymnasium, en yrkesskola eller om man haft ett mellanår.