Under lördagen ordnade Svenska Folkpartiet sin partidag.

Svensk Ungdom hade skickat in sex motioner och alla godkändes på partidagen. Flera av dem godkändes dock med förändringar från den ursprungliga motionen. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids är nöjd med utgången även om hon hade hoppats på ännu bättre resultat.

Partidagen valde att godkänna SU:s motion om att rädda den biologiska mångfalden, öka kunskapen om samerna i grundskolan, att partiet oftare ska uppdatera sina politiska program och att antagningen till högskolorna inte ska förhindra den allmänbildande utbildningen.

– Vi ser fram emot ett aktivt och gediget arbete för de godkända motionerna inom partiet och hoppas att de inte förblir tomma ord. Till exempel motionen om den biologiska mångfalden är viktig för många av våra medlemmar, säger Sigfrids.

Två av Svensk Ungdoms motioner levde inte upp till förbundets förhoppningar och godkändes med mindre ambitiösa förslag än SU yrkade på. Motionen om cannabis godkändes enligt partifullmäktiges förslag med rösterna 112–60. Det betydde att delen om att avkriminalisera innehav och bruk av cannabis inte godkändes.

– Partiet var inte ännu redo för en avkriminalisering, vilket vi i Svensk Ungdom är besvikna över. Vi är ändå glada att motionen fick stöd både i debatten och omröstningen, också utanför SU:s delegation.

Inte heller motionen om att lön ska betalas för praktiker godkändes enligt SU:s förslag. Efter en omröstning godkändes partifullmäktiges förslag om att ersättningen för praktiker ska bli mer jämställd och jämlik.