Svensk Ungdom ger i år sin Svenska Natten-utmärkelse till tv-produktionen och reseguiden Egenland.

Programmet tilldelas utmärkelsen för sitt lyckade tvåspråkiga koncept. Egenland gör kulturresor i Finland och lyfter fram inhemska resmål, människor och fenomen som är betydelsefulla för publiken. Under den rådande pandemin har inhemska resmål blivit allt viktigare och programmet är därmed ytterst aktuellt.

– Det finns en helt ny iver och vilja att upptäcka Finland i och med det förändrade världsläget. Det har varit en sann ynnest att få jobba tvåspråkigt med en blandad redaktion från Yle Kultur och Yle Kulttuuri. Vi är glada över att ha möjligheten att förmedla publikens strålande tips på resmål, sevärdheter, aktiviteter och personligheter till de breda massorna på minst två språk. Vi har mött finländarna på deras hemmaplan och på deras modersmål, säger Nicke Aldén, en av programledarna för Egenland.

Tv-produktionen har en aktiv växelverkan med sina tittare där det är möjligt att komma med förslag på nästa resmål. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids ger Egenland en eloge för hur produktionen visat att det är möjligt att producera tv på två språk.

– Egenland har förtjänstfullt skapat engagerande tv på två språk. Programmet skapar en naturlig kontakt över språkklyftan som även kan väcka en nyfikenhet inför att lära sig det andra inhemska språket. Den attityden behöver vi för att upprätthålla ett land med två nationalspråk, säger Sigfrids.

Egenlands finskspråkiga programledare Hannamari Hoikkala är en av dem som fått upp ögonen för Svenskfinland på ett alldeles nytt sätt genom programmet.

– Jag är så tacksam över att ha fått arbeta med vårt tvåspråkiga projekt att jag har svårt att hitta ord. Under våra inspelningsresor med vårt tvåspråkiga team har jag träffat så många fantastiska typer. Att ha fått bevittna stämningen på en handismatch i en full Karishall eller uppleva en ljus sommarnatt i Pampas under Fiskets natt i Kållby – det har varit helt enastående. Att Finland är ett (minst) tvåspråkigt land är ju en fantastisk sak. Olika språk erbjuder olika synvinklar på världen – det gör livet roligare, djupare och rikare, säger Hoikkala.

– Det känns väldigt fint med det här erkännandet. Vi tackar ödmjukt!, säger Aldén och Hoikkala.

Svensk Ungdom har delat ut Svenska natten-medaljen sedan 2003. Utmärkelsen tillkom som en skuggmedalj till Folktingets förtjänstmedalj för att uppmärksamma unga personer, projekt och föreningar som gör en insats för det svenska i Finland. Tidigare har bland annat Tim Sparv, Regnbågsankan, #Övistoo och Humorgruppen Kaj blivit tilldelade Svenska natten-medaljen.

På bilden: Egenlands programledare Hannamari Hoikkala och Nicke Aldén i Utsjoki vid Tana älv, gränsfloden mellan Finland och Norge. Foto: Yle / Eva Pursiainen