Nicholas Kujala ställer upp för omval som Svensk Ungdoms vice ordförande under förbundets kongress i maj.

Kujala, 25, har en gedigen bakgrund inom SU och den nationella politiken. Han har suttit i SU:s förbundsstyrelse i fyra år, de senaste tre åren som vice ordförande.

Kujala, som är född och uppvuxen i Esbo, vill fortsätta arbeta för ungas rättigheter och ett marknadsliberalt Finland. I det nuvarande ekonomiska läget är det viktigt att stabilisera och bygga upp en hållbar framtid.

– Finland måste stabilisera sin ekonomi med en snabb takt. Genom långsiktiga lösningar, som skattesänkningar och stora reformer, kan ekonomin hållbart balanseras och välfärdsstaten tryggas. Att låna från framtida generationer är motsatsen till ekonomisk hållbarhet, anser Kujala.

Kujala har under det senaste året fokuserat på arbetsmarknadspolitiska frågor. Utöver det politiska har han även aktivt arbetat med förbundets nya stadgar, och vill fortsätta stärka Svensk Ungdom som organisation.

– SU är en livskraftig och välmående organisation. Det är viktigt att fortsätta stärka organisationen och trygga verksamhetens förutsättningar. För att åstadkomma bra valresultat måste också förvaltningen vara hållbar, och stadgeändringarna som kommer presenteras på kongressen är en god början, konstaterar Kujala.

Svensk Ungdoms kongress ordnas virtuellt 8–9.5.2021. På kongressen behandlas utöver personval också en stadgeändring samt kommande årets politiska riktlinjer.