Coronapandemin har drabbat studerande hårt. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att regeringen måste ta till krafttag för att hjälpa utsatta studerande. Svensk Ungdom har lämnat in en motion till Svenska folkpartiets partidag som inleds om en vecka. Motionen kräver att studerandes problem tas på allvar.

– Studerandes ekonomiska situation måste förbättras för att hindra fler från att avbryta sina studier. Vi måste höja på studerandes inkomstgränser, förlänga den utsatta tiden för studielånskompensationen med anledning av pandemin och studerande måste kunna få studiestöd utan studiepoäng under pandemin, för att nämna några exempel på åtgärder, säger Sigfrids.

Redan före coronakrisen upplevde var tredje högskolestuderande psykiska svårigheter och mycket stress. Situationen har under det senaste året försämrats betydligt. Det behövs både akut hjälp för nuläget och långsiktiga åtgärder för att förbättra studerandes situation.

– Svenska folkpartiet har alltid varit partiet som värnar om unga och studerande. Svensk Ungdom vill därför att SFP ska hjälpa studerande som nu i ett års tid befunnit sig i en svår situation. Vi vill också att studerande ska inkluderas i den socialskyddsreform som nu bereds. Studerande ska behandlas på precis samma grunder som alla andra, säger Sigfrids.