Under månaderna före nationella val ser vi valreklamer överallt. Glada, bestämda och charmiga ansikten i våra flöden på sociala medier, vid vägkanten och i gatubilden. Hundratals kandidater som vill ha just ditt förtroende för att representera dig i kommunens beslutsfattande.

Text: Malin Lindholm Foto: Marie Krogius

Men bakom en glansig bild finns mycket mer än en kandidat. Vid politiska beslut, då kommunen bestämmer var den nya simhallen ska byggas eller då riksdagen debatterar en lag om smittsamma sjukdomar, brukar vi säga att politik är ett lagspel. Ingen förändring eller reform uppnås ensam. Inför kommunalvalet vill jag ta den här tanken ännu ett steg bakåt och fundera på vad som händer före ledamoten i fullmäktige eller riksdagen får förtroendet att fatta beslut. Att bli invald som beslutsfattare är ett resultat av en helt annan sorts lagspel – lagspelet en kandidat och kandidatens kampanjteam spelar. Bakom inlägget på sociala medier eller planschen vid vägkanten finns ett större eller mindre antal hjälpande händer som inte alltid är så synliga – men ändå helt ovärderliga.

För att höra lite mera om hur det är att jobba i kulisserna med en valkampanj stämde jag träff med Melina Weckman, kampanjchef för en av Svensk Ungdoms kandidater i sommarens kommunalval. Vi träffas för en coronavänlig lunchpromenad i ett soligt Helsingfors. 

I dagens hektiska värld finns det mycket som konkurrerar om ens tid. Så allra först var jag nyfiken på varför man väljer att använda av sin fritid på en kommunalvalskampanj. Melina berättar att hon fick frågan två veckor in i coronapandemin, och då kändes kommunalvalet ganska avlägset. Med erfarenhet av sociala medier i en EU-valskampanj 2019 konstaterar Melina att det som är skönt med kampanjer är att de har en början och ett tydligt slut. Att vara kampanjchef var dessutom en ny utmaning efter en mindre roll i EU-valskampanjen. Det var ändå ganska lätt att tacka ja, säger Melina, då frågan kom av en bra kandidat som hon själv stöder.

Måste man vara väldigt insatt i politik då, för att jobba med en valkampanj? Det beror naturligtvis på vilken roll man har i kampanjen, men det är absolut inget krav. Då jag frågar Melina hur insatt hon själv är i politik på en skala från ett till tio placerar hon sig på en sexa. Vidare konstaterar hon att det egentligen är väldigt värdefullt att ha med personer som inte är så insatta eller erfarna i politik. Dessa personer har ofta smarta idéer kring hur man borde kommunicera för att nå ut till dem som inte aktivt följer med politiken. “Jag är själv i något av en högskolepolitisk bubbla. Hur kan vi i kampanjen nå till exempel yngre som inte befinner sig i den bubblan?” funderar Melina.

För en valkampanj finns egentligen inga begränsningar – man kan alltid hitta på nya sätt att göra kampanj.

I media och populärkultur får vi lätt bilden av att kampanjteam är enorma organisationer där alla går omkring i t-skjortor med kandidatens namn på bröstet. I verkligheten är situationen ganska annorlunda. I kommunalval kan teamet bestå av några vänner, och det finns också kandidater som kör helt solo. I kampanjen som Melina leder finns en liten kärngrupp och personer som gör mera specifika insatser, som att bolla sakinnehåll inom specifika områden eller hjälpa till med att översätta texter. Alla som deltar i kampanjarbetet ger av sin fritid och sålunda är det viktigt att man får bidra med just det man kan och vill. Att gå på en promenad med kandidaten och knäppa några bilder eller ge feedback på svaren i ett kandidattest är inte så tidskrävande, men till stor hjälp för kandidaten. Men vad gör man då som kampanjchef i en kommunalvalskampanj? “Sköter om allt det som ingen annan gör” skrattar Melina. “Kandidaten gör en stor del av jobbet, kampanjchefen finns som bollplank och stöd”, fortsätter Melina.

Liksom en kampanj har en tydlig start och ett tydligt slut har kampanjen också ett väldigt tydligt resultat. Ett antal röster, svart på vitt. Särskilt om man ställer upp första gången kan det här kännas nervöst. Så jag frågar om kandidaten och teamet lagt upp någon målsättning för resultatet? Melina berättar att kandidaten och stödgruppen har satt upp egna mål för sitt arbete och gör kampanjen på sina egna villkor, så att man anpassar planerna enligt de resurser man har och kan vara nöjd med det arbete som gjorts. Det går att göra massor i en valkampanj, men sist och slutligen finns det väldigt lite man måste göra – det gäller att hitta en egen stil och använda de resurserna man har på rätt sätt. I kampanjen som Melina jobbar med har man till exempel en målsättning att göra ett bra och snyggt inlägg i veckan på sociala medier.

Mot slutet av vår pratstund konstaterar Melina att en valkampanj är ett ganska kul sätt att följa med vårens kommunalval, och jag kan inte annat än hålla med. På SU jobbar vi varje dag för att hjälpa alla våra fantastiska unga kandidater (du hittar alla lite längre bak i tidningen) med deras kampanjer. Att hjälpa kandidaterna är en arbetsuppgift som hela Svensk Ungdoms organisation och #supersonalen gör helhjärtat, för vi vill se en ny generation av beslustfattare i våra kommuner.

Om du någon gång tänkt att politik kunde vara intressant är arbete med en valkampanj en jättebra start. Alla kandidater tar tacksamt emot hjälp, och du kan bidra med just det du vill och är bra på – skriva texter och inlägg, fota, filma, göra innehåll på sociala medier, ordna evenemang eller dela ut kandidatens material i grannarnas postlådor. För en valkampanj finns egentligen inga begränsningar – man kan alltid hitta på nya sätt att göra kampanj. När valivern tar över är jobbet med kampanjen dessutom superroligt!

Och du som redan ger av din tid till en valkampanj, du ska ha ett stort tack! Din insats är guld värd, både för kandidaten och för att unga ska få plats i politiken. Som kandidat kan man råka ut för både det ena och andra, och då är det viktigt att det finns någon som stöder. För en valkampanj är lagspel i högsta grad.