Regeringen skickade nyligen sitt förslag på familjeledighetsreform till riksdagen. Reformen ska ge vardera föräldern rätt till 160 dagar föräldraledighet, varav maximalt 63 dagar kan överlåtas till den andra föräldern. Mamman får också en graviditetsledighet på 40 dagar. Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Annika Lepistö anser att reformen inte är tillräckligt ambitiös.

– Det är viktigt att familjeledigheterna reformeras för att bli mer jämställda, och att också pappan ska ha möjlighet att ta ut ledighet i en större utsträckning än tidigare. Svensk Ungdom har länge förespråkat 6+6+6-modellen där båda föräldrarna omfattas av en ledighet på sex månader för att sedan kunna välja vem som får de sista sex månaderna. I regeringens nuvarande förslag fattas den sista delen som skulle innebära en förlängd inkomstrelaterad familjeledighet, säger Lepistö.

Förverkligandet av regeringens förslag på föräldraledighet är speciellt problematiskt då det handlar om föräldrar som är småföretagare. För dem kan det ofta vara svårt att i praktiken ta ut sin föräldraledighet.

– Småföretagare borde få mer stöd för att i praktiken kunna förverkliga flexibla föräldraledigheter. Det bör finnas lättillgänglig information om vilka möjligheter det finns att ta ut flexibel ledighet och kompensationen bör vara tillräcklig. Föräldraledighetsreformen bör säkerställa alla samma rätt att ta ut ledighet, och därför behövs det speciella satsningar på småföretagare, avslutar Lepistö.