Ungdomsarbete, forskning, idrott och kultur bidrar till förebyggande arbete och särskilt ungas välmående. Detta måste synas i regeringens politiska prioriteringar.

Igår presenterade undervisnings- och kulturministeriet ett förslag med nedskärningar på sammanlagt 43 miljoner euro som skulle drabba kultur, idrott, vetenskap och ungdomsarbete. Nedskärningarna grundar sig på de minskade intäkterna från penningspelsverksamheten. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att nedskärningar i dessa sektorer inte kan vara ett alternativ.

– Organisationerna som vidhåller statsunderstöd gör ett livsviktigt arbete för hela det finska samhället. Vi har inte råd att skära i varken ungdomsarbete, forskning, idrott eller kultur. Alla dessa samhällssektorer bidrar till förebyggande arbete och särskilt ungas välmående, och detta måste synas i regeringens politiska prioriteringar. Finland har inte råd att skära i de här branscherna, säger Sigfrids.

De sektorer som nu befarar drabbas av nedskärningar är samma sektorer som redan lidit hårt av coronapandemin. Till exempel kulturbranschen hör till dem som lidit ekonomiskt allra mest av besluten som tagits under pandemin, och Sigfrids ser det som totalt ohållbart att de största nedskärningarna nu riktas mot konsten och kulturen.

– Att kulturbranschen möter ännu en motgång på grund av regeringens agerande är totalt vansinnigt. För att organisationer inom tredje sektorn ska kunna arbeta förutseende måste också dessa statsunderstöd inkluderas i statsbudgeten. Allt annat är otänkbart, avslutar Sigfrids.