Imorgon, den 10 december, uppmärksammas internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Annika Lepistö poängterar att mänskliga rättigheter är något vi ständigt bör kämpa för och förespråka. Hon lyfter upp talibanregimens maktövertagande i Afghanistan och efterföljande humanitära kris, demokratins tillbakagång i USA och den aldrig tidigare skådade människorättskrisen i Belarus.

– Det är i Finlands och EU:s främsta intresse att arbeta för demokratiska principer och mänskliga rättigheter, vare sig det gäller Afghanistan eller Belarus. Det långsiktiga samhälleliga ansvaret och stabiliteten borde vara viktigare än kortsiktig ekonomisk nytta. Mänskliga rättigheter ska vara ett kriterium för internationella avtal och handelsavtal, säger Lepistö.

De stater som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter borde få mer än bara en smäll på fingrarna.

Lepistö lyfter fram det faktum att brott mot mänskliga rättigheter föranleder en osäkerhet globalt, i allt från omgjorda handelsuppgörelser till diplomatiska spänningar. När skadan väl är skedd har människor farit illa och auktoritära ledare kan fortsätta förskjuta gränserna för vad som anses tolererbart. Lepistö argumenterar för införandet av en stark utrikespolitisk linje, som kräver att politiska fångar släpps fria och offentligt dömer politiska förföljelser.

– Belarus regim nöjde sig inte med förföljelse av icke-statliga organisationer, oberoende journalister, nationella minoriteter och oppositionspolitiker, utan förde även migranter till EU:s gräns för att skapa ytterligare splittringar. De stater som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter borde få mer än bara en smäll på fingrarna. Vi som säger oss värna om mänskliga rättigheter bör påminna dem att vi har ögonen på dem och inte tolererar det de gör, avslutar Lepistö.