Vad är debattforum?

Debattforum är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Svensk Ungdom SU, vars mål är att stärka debattkulturen bland unga på andra stadiet. Tanken med debattforum är att skapa en kiva miljö att lära sig diskutera och debattera i, utan stress över att utvärderas eller känslan av att behöva påverka vitsorden. I workshopen ligger fokus på praktisk övning både i att tala och i att ge feedback åt varandra. Workshopen tar 70-90 minuter, beroende på skolans lektionstid, och kostar ingenting.

Med debattforumet vill vi lära ut debattens grunder på andra sätt en den teoretiska föreläsningen, och tror starkt på att man lär sig bäst genom övning och diskussion. Debattforumet är till exempel ett ypperligt tillägg till modersmålsundervisningen eller undervisningen i samhällslära. Workshopen skräddarsys för att lämpa sig så bra som möjligt för just den grupp som deltar i den, den passar alltså bra både för den som älskar att stå framför folk och prata, och för den som tycker det smakar trä att behöva snacka inför folk.

Målsättningen är att fostra och främja en hälsosam debattkultur bland ungdomar i ett livskede och en tid då det är viktigare än någonsin, och också att inspirera ungdomar att tala. Dessutom vill vi stöda lärare att inkludera debatt som en pedagogisk metod i enlighet med den nya läroplanen.

FSS och SU ordnar debattforumen tillsammans, så att det på plats finns representanter för båda förbunden. Workshopen är helt politisk obunden.

Vill du ha med din grupp?

Kul! Anmäl ditt intresse på mejl till alexander.beijar@su.fi, /alexander.beijar@skolungdom.fi så planerar vi in ett besök som passar allas kalendrar. Före besöket samlar vi även in lite information om gruppen som ska delta så att vi kan göra workshopen så passande som möjligt för just er grupp. En lämplig storlek på gruppen som ska delta i workshopen är ca 12 studeranden.