Debattforum

Debattforum är en workshop som lär ut grunderna i att debattera genom övning och diskussion.

Workshoppen, som är politiskt obunden, ordnas i samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) och Svensk Ungdom för att stärka debattkulturen bland unga på andra stadiet och inspirera ungdomar att tala och debattera. Tanken är att skapa en trygg miljö för de unga att lära sig diskutera och debattera i, utan stress över att utvärderas.

I workshoppen ligger fokus på praktisk övning i att tala och i att ge feedback åt varandra. Workshoppen tar 70-90 minuter, beroende på skolans lektionstid, och kostar ingenting. Vi vill stöda lärare att inkludera debatt som pedagogisk metod i enlighet med läroplanen, och debattforumet passar utmärkt som tillägg till exempelvis modersmålsundervisningen eller undervisningen i samhällslära. Vi skräddarsyr workshoppen för att den ska passa så bra som möjligt för just den grupp som deltar i den.

Debattävling

Debattävlingen är en tävling i retorik och vältalighet mellan skolor på andra stadiet. Regionala delfinaler ordnas runtom i Svenskfinland varje höst och den nationella finalen hålls varje år i januari. En ny debattävling ordnas nästa gång hösten 2019, med final under våren 2020. Debattävlingen ordnas i samarbete mellan FSS och SU.

Vill du ha debattforum till din skola eller tävla i nästa års debattävling, eller vill du bara veta mer om koncepten? Kontakta gärna vår debattkoordinator!

RICHARD SMEDS, han/honom