Pressmeddelanden

Rasmus Mattus fortsätter som ordförande Svensk Ungdom i Österbotten

På Svensk Ungdom i Österbottens höstmöte i kväll blev det klart att Rasmus Mattus, hemma från Vörå, fortsätter som kretsens ordförande. Mattus har lett kretsen det senaste verksamhetsåret, bland annat genom ett kommunalval som slutade i rekordresultat för Svensk...

Morris Liemola ny kretsordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland

Morris Liemola, hemma från Helsingfors, har valts till ny ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland under kretsens höstmöte ikväll. Liemola efterträder Emmi Piippo som fungerat som ordförande under kretsens tre senaste verksamhetsår.22-åriga...

Sigfrids: Tredje sektorns statsunderstöd måste finansieras från statsbudgeten

Ungdomsarbete, forskning, idrott och kultur bidrar till förebyggande arbete och särskilt ungas välmående. Detta måste synas i regeringens politiska prioriteringar. Igår presenterade undervisnings- och kulturministeriet ett förslag med nedskärningar på sammanlagt 43...

Dahlberg: Locka ungdomen till Finland för att bevara välfärdssamhället

I september publicerade Pensionsskyddscentralen en rapport där det framkom att dagens pensionsavgifter inte räcker till för att betala pensionerna i framtiden. Den största orsaken till detta är den låga nativiteten och den åldrande befolkningen. Svensk Ungdoms...

Mattus: Svensk Ungdom i Österbotten kräver Tolppanens avgång

På tisdag publicerade stadsstyrelsens ordförande i Vasa, Maria Tolppanen, en insändare om sexuella trakasserier. Insändaren har orsakat en enorm mediauppståndelse, eftersom Tolppanen i insändaren skuldbelägger offer för sexuella trakasserier. Ordförande för Svensk...

Veera Julin är SU i Åbolands vikarierande verksamhetsledare

Svensk Ungdoms personalteam har fått förstärkning av ekonomie magister Veera Julin som vikarierande verksamhetsledare för Åbolands krets. Julin är hemma från Pargas och har studerat nationalekonomi vid Åbo Akademi. Hon har även suttit i Åbo Akademis...

Lepistö: Familjeledighetsreformen är inte tillräckligt ambitiös

Regeringen skickade nyligen sitt förslag på familjeledighetsreform till riksdagen. Reformen ska ge vardera föräldern rätt till 160 dagar föräldraledighet, varav maximalt 63 dagar kan överlåtas till den andra föräldern. Mamman får också en graviditetsledighet på 40...

Kujala: Hamstrande av vaccin försnabbar coronapandemin

Finlands roll som global ansvarstagare har blivit svagare under coronaviruspandemin. Sättet som Finland har köpt skyddsutrustning och vacciner på har varit starkt nationalistisk, och har försnabbat pandemin på de värst utsatta områdena. Svensk Ungdoms vice ordförande...

Wilanda Verdecia vikarierande verksamhetsledare för Helsingfors och övriga Finland

Wilanda Verdecia är vikarierande verksamhetsledare för Helsingfors och övriga Finlands krets och den nyaste medlemmen i Svensk Ungdoms personalteam. Verdecia är hemma från Helsingfors och har tidigare studerat socialpsykologi och samhällsvetenskaper vid Svenska...

Sigfrids: Utbildningen vinnare i budgetförhandlingarna medan satsningarna på ungas psykiska hälsa lyser med sin frånvaro

Regeringen presenterade idag sitt resultat från senaste dagarnas budgetförhandlingar. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids ser utbildningen som budgetförhandlingarnas stora vinnare, och som ett glädjeämne för hela Svensk Ungdom. Däremot har satsningarna på...

ARKIV

Vill du vara först med att höra det senaste från SU?

Prenumerera på våra pressmeddelanden!