Pressmeddelanden

Bertha Simojoki kandiderar i riksdagsvalet 2023

Bertha Simojoki, 18, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Helsingfors. Simojoki är hemma från Helsingfors och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsmöte under lördagen. Hon är styrelsemedlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse. Simojoki har...

Morris Liemola kandiderar i riksdagsvalet 2023

Svensk Ungdoms vice ordförande Morris Liemola, 22, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Helsingfors valkrets. Liemola är hemma från Helsingfors och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsmöte på lördagen. Liemola agerar...

Svensk Ungdom lyfter brukarrum på SFP:s inkommande partidag: ”Konkret åtgärd för att minska drogdödlighet”

Dödsfall förorsakade av drogförgiftning eller långvarigt missbruk av droger har ökat under hela 2000-talet. Siffrorna talar sitt klara språk om att den hjälp vi idag erbjuder missbrukare inte är tillräcklig. Svensk Ungdom har lämnat in en motion om inrättande av...

Liemola kritiserar regeringens planer: “Den planerade exitskattens påverkan är negativ”

I flera omgångar har det rapporterats om att regeringen planerar införa en värdeökningsskatt (bl.a. Svenska YLE 26.04). Tanken med värdeökningsskatten är att förebygga skatteflykter till diverse skatteparadis runt världen. Morris Liemola, vice ordförande för Svensk...

Emmi Piippo kandiderar till vice ordförande för SFP i Helsingfors

Emmi Piippo, 26, är redo att axla ansvar i kretsstyrelsen och föra kretsarbetet framåt. Hon meddelar idag att hon vill bli vice ordförande för Helsingfors kretsstyrelse. – Helsingfors är inte bara landets huvudstad utan är för mig en kär hemstad. Vi behöver ett...

Julia Ståhle är Svensk Ungdoms nya ordförande

Svensk Ungdoms 79:e kongress har enhälligt valt Julia Ståhle, 24, till förbundsordförande under söndagens förbundskongress. Ståhle, född och uppvuxen i Esbo, är politices kandidat och studerar statskunskap med förvaltning vid Helsingfors universitet. Hon har...

Resolution från Svensk Ungdoms förbundskongress 2022

Svensk Ungdom samlades till sin 79:e förbundskongress 6-8 maj i Otnäs, Esbo. Under kongressen behandlades 41 motioner samt det politiska programmet. Förbundet valde också en ny förbundsordförande och styrelse för det kommande verksamhetsåret.  Kongressen öppnades...

Frida Sigfrids öppnade Svensk Ungdoms 79:e förbundskongress: “Regeringen måste skapa en ljusare framtidstro för den yngre generationen”

I öppningstalet för Svensk Ungdoms 79:e förbundskongress kritiserade förbundsordförande Frida Sigfrids regeringens insatser för att bemöta utmaningarna som de yngre generationerna står inför. Hon kräver att regeringen genom konkreta åtgärder måste kunna skapa bättre...

Anton Broända ställer upp som vice ordförande för Svensk Ungdom

Anton Broända, 22, ställer upp som vice ordförande för Svensk Ungdom under förbundskongressen 6-8 maj. Broända har under det gångna året varit förbundsstyrelsemedlem och medlem i miljöpolitiska utskottet. Broända är hemma från Nedervetil, Kronoby och studerar...

Kujala: Kansallinen yritysvastuulaki tarvitaan nyt!

Yritysvastuusta on liian pitkään joustettu sekä ympäristön että ihmisoikeuksien näkökulmasta. Finnwatch on uutisoinut, että Suomessa jo pitkään valmistelussa ollut yritysvastuulaki ei etene muun muassa RKP:n ja Keskustan vastustuksen takia. RKP-nuorten...

ARKIV

Vill du vara först med att höra det senaste från SU?

Prenumerera på våra pressmeddelanden!