Pressmeddelanden

Juth: EU måste sluta blunda för inskränkningar mot mänskliga rättigheter

En av EU:s grundläggande värderingar är respekt för mänskliga rättigheter. Trots det har mänskliga rättigheter begränsats i flera EU-länder under de senaste året. Ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott Ellinor Juth säger att EU måste agera och försvara...

Sigfrids: Regeringen måste sluta understöda torven

Regeringen bestämde under vårens budgetförhandlingar att fortsätta understöda torvförbränningen i Finland. Enligt regeringsprogrammet ska användningen av torv som energikälla minska med minst hälften fram till år 2030. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids...

Kujala: Fit for 55 är klimatpolitik i rätt riktning

EU-kommissionen publicerade sin vägkarta till ett koldioxidneutralt EU tidigare denna vecka, med flera ambitiösa lagförslag och bindande verktyg för att nå Parisavtalets målsättningar. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala är nöjd med förslagets stora...

Sigfrids: Det måste bli lättare för företag att investera i Finland

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är Finland sämst i Norden på att locka internationella investerare. Enligt rapporten är det främst byråkratin och dyra tillstånd som placerar Finland så långt ner i rankingen. Svensk Ungdoms...

Lepistö: Vi bör göra mer för att säkerställa HBTQIA+-personers välmående och rättigheter

Vi befinner oss mitt i Helsingfors Pride-vecka, en tid för acceptans, inklusion och gemenskap. Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Annika Lepistö poängterar ändå att det finns mycket kvar att göra på området HBTQIA+ personers rättigheter. I en undersökning som...

Granroth: Dags att förverkliga löftet om stöd till studerande

Redan före coronakrisen upplevde var tredje högskolestuderande psykiska svårigheter och mycket stress. Under året har läget försämrats betydligt, och är nu kritiskt. En av orsakerna är den ekonomiska situationen, bland annat eftersom många arbetsmöjligheter för unga...

Sigfrids: Social- och hälsovårdsreformens finansiering måste ses över!

Idag godkände riksdagen regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform med rösterna 105-77. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att det finns ett behov för en reform, men hon oroar sig över på vilka grunder finansieringen till de olika...

Svensk Ungdom kammade hem en valseger i kommunalvalet!

Svensk Ungdom gick segrande ur kommunalvalet och ökade förbundets totala röstetal med över 18 procent från föregående kommunalval. Svenska folkpartiet är det enda regeringspartiet som gick framåt i procent detta kommunalval. Partiet gjorde ett fint valresultat där...

Piippo: Generation Z är pandemins eviga förlorare

Denna vecka publicerades en nyhet om att unga i Helsingfors kanske får vaccin först på hösten på grund av brist på vaccin. I grannkommuner vaccineras unga redan nu. – När det varit coronatoppar på andra håll i landet har man nog kunna allokera vaccin, men trots att...

Svensk Ungdom besvikna på Svenska folkpartiet

Svenska folkpartiet har under veckoslutet samlats till partidag och behandlat ett flertal motioner. Svensk Ungdom hade lämnat in en motion om att sänka rösträttsåldern till 16 år i alla nationella val. Motionen omfattades inte av Svenska folkpartiets partidag. Svensk...

ARKIV

Vill du vara först med att höra det senaste från SU?

Prenumerera på våra pressmeddelanden!