Uttalanden

SU: Finland måste göra adoption för samkönade par till en realitet

Finland ska alltid vara en föregångare i arbetet för mänskliga rättigheter samt arbeta för en inkluderande politik både nationellt och internationellt också gällande adoption, anser Svensk Ungdoms styrelsemedlem Emilie Jäntti. – Samkönade par bör ha samma rätt och...

SFP har i proportion störst andel under 30-åringar uppställda bland riksdagspartierna!

Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle är nöjd: SU har i riksdagsvalet 2023 17,12 procent av SFP:s lista, det vill säga är 19 av sammanlagt 111 kandidater under 30 år gamla på valdagen. Det innebär att SFP har störst proportionell andel under...

Ståhle vill fortsätta leda Svensk Ungdom

Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle meddelar att hon kommer att ställa upp för omval vid förbundets kongress i Åbo i maj. – Det syns klart att det finns en stark efterfrågan på den politik som Svensk Ungdom driver. Speciellt i och med det kommande EU-valet...

SU: Inför nödvärn mot varg

Under de senaste åren har vargobservationerna ökat rejält i Finland, speciellt i tätorter. Många har boskapsdjur och husdjur som har fått sätta livet till på grund av vargen.  Jägarna har varit tvungna att vänta på ett beslut innan de har fått tillstånd att jaga...

Liemola: Dags att återuppta utredningen om elektronisk röstning! 

Under den föregående regeringsperioden (2015-2019) utredde man möjligheten att införa elektronisk röstning i allmänna val. Utredningen resulterade i en nekande inställning, då ansåg man att cybersäkerhetsriskerna var för stora och rösthemligheten äventyras. Teknologi...

SU: Sänk skattesatsen på mens- och inkontinensskydd!

Mervärdesskatten på mensskydd borde sänkas till 10%. Mervärdesskatten på mensskydd är 24%, det vill säga den allmänna mervärdesskattesatsen. Eftersom mens- och inkontinensskydd kan klassas som nödvändiga farmakologiska produkter vore en reducerad skattesats på 10% en...

Otso Reijonen kandiderar i riksdagsvalet

Otso Reijonen, 20, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Helsingfors valkrets. Reijonen är bosatt i Vallgård och är student. Reijonen nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsmöte den 9.2. Till vardags arbetar han i handelsbranschen som...

Liemola: Exportindustrin ska ges reella chanser att fortsätta utvecklas och vara framgångsrik i den gröna omställningen!

I januari rapporterade Svenska YLE om en utredning som visar att exportindustrin skapar hälften av Finlands välfärd. Utredningen visar bland annat att exportindustrin direkt och indirekt står för en omsättning på cirka 260 miljarder euro och sysselsätter över en...

Svensk Ungdom: Nej till förbud av snusimport

En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet föreslår i sitt förslag om utvecklingen av Finlands tobaks- och nikotinpolitik att privatpersoner skulle förbjudas importera in snus till landet. År 2021 beslagtog tullen 9100 kg snus. Svensk Ungdom anser att...

SU:s valprogram innehåller satsningar på välmående, utbildning och grön omställning. Ståhle: Ålder ska inte vara en begränsning för inval i riksdagen.

Svensk Ungdom lanserade under måndag eftermiddag sitt riksdagsvalsprogram. Programmet har tagits fram av förbundets styrelse, utskott och kretsar.  – Särskilt i tider av osäkerhet måste man våga vara progressiv. Vårt valprogram innehåller politik som fungerar för...

ARKIV

Vill du vara först med att höra det senaste från SU?

Prenumerera på våra uttalanden!