Pressmeddelanden

Sederholm: Vi måste bli bättre på att minska övergödningen

Finlands miljöcentral SYKE skriver i sin rapport från 21 juli att mängden blågröna alger i Finlands kustområden är högre än vanligt. Läget är dåligt, speciellt i Skärgårdshavet. Linda Sederholm, ordförande för Svensk Ungdoms miljöpolitiska utskott är oroad över det...

Studerande beskylls för situationen på jourmottagningen. Svensk Ungdom: “Att studerande får skulden känns mycket långsökt”

Den 3 augusti publicerades en artikel i Helsingin Sanomat med rubriken "Stressen på jourmottagningen beror på studerandes attitydförändring". I artikeln lyfts fram den brist på utbildad personal som HUS har haft i sommar, och att man inte kunnat fylla upp sjukhusen...

Ståhle: Missbruk är en sjukdom och beslutsfattare måste utveckla vården med detta i åtanke

Medborgarinitiativet där det yrkas på ett försök om att införa brukarrum i Finland har under måndag kväll nått 50 000 underskrifter och skickas därmed vidare till riksdagen. Svensk Ungdom är glada att initiativet kommer behandlas.  – De siffrorna som vi har i...

Svensk Ungdom oroas av att de stigande levnadskostnaderna drabbar unga. ”Otroligt viktigt att den sociala tryggheten upprätthålls”

Det rådande världsläget har fått levnadskostnaderna att öka. Olika grupper i samhället påverkas på olika plan av prishöjningarna. Låginkomsttagare, som studerande och barnfamiljer med unga föräldrar drabbas speciellt hårt av ökningen av levnadskostnaderna. – Unga har...

Svensk Ungdom vill se handlingar och inte symbolik

I juni uppmärksammas Pride och i och med det köns- och sexuella minoriteters rätt till jämlik behandling. Svensk Ungdom vill utöver symbolik se konkreta handlingar.  – Det är fint att se att många stödjer Pride och visst värmer även symboliska handlingar, men det...

Ståhle: Svenska riksdagsgruppen borde visa att vi står bakom de mänskliga rättigheterna

Riksdagen behandlar som bäst förändringsförslag i både beredskapslagen och gränsbevakningslagen. Gränsbevakningslagen innehåller en lagändring, som skulle ge möjlighet att stänga den östra gränsen för asylsökande och därmed stoppa möjligheten att söka asyl. Svensk...

Svensk Ungdom glada att snuset lyfts i samhällsdebatten

Svensk Ungdom är nöjda med att legaliseringen av snus har fått plats i samhällsdiskussionen. Förbundet har länge förespråkat legaliseringen av snus och lyft upp frågan med jämna mellanrum. Snusanvändningen har ökat i Finland trots förbud och tullen beslagtar varje år...

Emilie Jäntti kandiderar i riksdagsvalet 2023

Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Emilie Jäntti, 21, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nyland. Hon är hemma från Raseborg och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte under torsdagen den 9 juni. Jäntti har tidigare kandiderat i...

Julia Ståhle kandiderar i riksdagsvalet 2023

Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nyland. Ståhle är hemma från Esbo och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Nyland kretsmöte under torsdagen den 9 juni. Hon har tidigare kandiderat i både det föregående...

Ståhle: Utveckla kärnenergilagen!

Finland importerar en stor andel el från utlandet och omkring hälften av den vanligaste uppvärmningsformen, det vill säga fjärrvärmen, produceras med fossila bränslen. För att säkra försörjningstryggheten och för att uppnå klimatmålen måste man nu utveckla den...

ARKIV

Vill du vara först med att höra det senaste från SU?

Prenumerera på våra pressmeddelanden!