Kretsar

Alla medlemmar i Svensk Ungdom hör till en lokalavdelning, och lokalavdelningarna hör till kretsar. Kretsarna arrangerar regionala evenemang, utbildningar och studiebesök och tar ställning till lokala frågor.

HELSINGFORS OCH SAMKRETSEN

Svensk Ungdom i Helsingfors och samkretsen ansvarar för förbundets bevakning av huvudstaden. Kretsen tar ställning i urbana frågor om bland annat kollektivtrafik, stadsutveckling och samhällsplanering.

Kretsen ordnar olika diskussionstillfällen och evenemang och upprätthåller kontakten med de andra politiska ungdomsförbunden i Helsingfors.

NYLAND

Svensk Ungdom i Nyland arbetar för frågor som är aktuella i kretsen som sträcker sig från Hangö i väst till Lovisa i öst. Nylands krets arbetar en region som kombinerar den urbana livsstilen och en levande landsbygd och skärgård.

Kretsen ordnar olika utbildningar, seminarier och andra evenemang. Nylands krets består av elva lokalavdelningar.

EGENTLIGA FINLAND

Svensk Ungdom i Egentliga Finland samlar aktiva ungdomar och verkar i ett område som omfattar både en levande skärgård och ett brett utbud av utbildningsmöjligheter.

Kretsen anordnar olika studiebesök och utbildningar, bland annat den årligen återkommande politikerskolan. Kretsen har ett kansli i Åbo.

ÖSTERBOTTEN

Svensk Ungdom i Österbotten är SU:s största krets med mer än tusen medlemmar. Kretsen bevakar den aktuella politiken i regionen och tar ställning i frågor som berör unga österbottningar.

Kretsen ordnar till exempel seminarier och studiebesök och deltar i bland annat Pampas nationaldag och andra evenemang för studerande. Kretsen har ett kansli i Vasa.