Österbotten

Svensk Ungdom i Österbotten är SU:s största krets med mer än tusen medlemmar. Kretsen bevakar den aktuella politiken i regionen och tar ställning i frågor som berör unga österbottningar.

Kretsen ordnar till exempel seminarier och studiebesök och deltar i bland annat Pampas nationaldag och andra evenemang för studerande. Kretsen har ett kansli i Vasa.

MARIA TOKOU