Evenemangskalender

Svensk Ungdoms 76:e kongress

03.05 kl 13:00, Kristinestads gymnasium, Svensk Ungdom

älkommen på

SVENSK UNGDOMS 76:e KONGRESS

den 3-5 maj 2019 i Kristinestad.

I maj samlas Svensk Ungdoms medlemmar för kongress i Kristinestad. Kongressen är förbundets högsta beslutsfattande organ, som fastställer verksamheten och politiken för det kommande året och väljer ny förbundsstyrelse. Alla medlemmar i Svensk Ungdom är välkomna att delta. Förutom ett möte fyllt av debatt och politik bjuder vi på rolig stämning med såväl nya som gamla vänner från hela Svenskfinland.

Kongressen behandlar inkomna motioner, som är förslag på vad SU ska arbeta för det kommande året.

Borde oljeutvinning förbjudas i arktis? Ska barnbidraget bli inkomstrelaterat? Ska momsen på mensskydd sänkas? Borde vi ha mera genmodifierad mat?

Vad tycker du? Gör din röst hörd på kongressen!

PROGRAM

Fredag 3.5
Bussarna går mot Kristinestad
13.00 Lunch på Hotel Kristina
14:00 Kongresseminarium: Debatteknik, Kulturhuset Dux
15:00-17:00 Debattävling, Kulturhuset Dux
17:00-19:00 Check-in på hotellen och delegatregistrering (Hotell Kristina)
19:00 Cocktail

Lördag 4.5
9:00 Kongressen öppnas, Kristinestads Gymnasium
12:00 Lunch
13:00 Kongressen fortsätter
19:00 Kongressupé vid Brahegården

Söndag 5.5
9:00 Kongressen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Kongressen fortsätter
16:00 Kongressen avslutas. Hemfärd

Vi ordnar gratis busstransport från och till Kristinestad. Du kan anmäla dig till en buss i samband med anmälan.
Anmäl dig senast 6.4 på: https://www.lyyti.in/kongress2019

--
VILL DU TRÄNA UPP DINA DEBATTKUNSKAPER INFÖR MÖTET? Anmäl dig och två av dina vänner (du kan även dig anmäla dig ensam) till fredagens lättsamma debattävling. Vi bjuder på roliga debatter och en möjlighet att vinna det ärorikaste priset på förbundet: debattmästarskapet. Du kan anmäla dig via anmälningslänken.

Har du frågor om Kongressen? Kontakta förbundssekreterare Benjamin Ellenberg på benjamin@su.fi eller 044 29 435 85
Är du intresserad av sitta i förbundsstyrelsen det kommande året? Kontakta då valberedningens ordförande Theo Sjöblom på theo.sjoblom@hotmail.com eller 050 305 8606

Anmäl dig till evenemanget