Internationellt

Internationellt samarbete är en central del av SU:s verksamhet. Vi lever i en globaliserad värld och måste därför tillsammans arbeta för att förbättra den. Mänskliga rättigheter och fredsarbete är centralt för vår internationella politik.

Vi påverkar i Norden, Europa och Världen

SU:s internationella politik formas i det internationella utskottet (IU). IU utformar förbundets internationella politik, skriver motioner och deltar aktivt i den europeiska och globala politiken.

SU är medlem i flera internationella organisationer. Vi har även många medlemmar i organisationernas styrelser. Det nordiska samarbetet sköts främst inom Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF). SU är även representerat i Ungdomens Nordiska Råd (UNR).

I Europa är SU medlem i European Liberal Youth (LYMEC), och globalt är SU medlem i International Federation of Liberal Youth (IFLRY).

Nordiska Centerungdomens förbund

SU:s nordiska samarbete sköts främst via Nordiska Centerungdomens Förbund, NCF, som är förbundets nordiska takorganisation för mittenplacerade ungdomsförbund.

www.mittinorden.com

Ungdomens Nordiska Råd

SU är även representerat i Ungdomens Nordiska Råd (UNR) som är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. UNR är ungdomarnas kanal att påverka på samnordisk nivå och fungerar som en direkt länk till Nordiska rådets verksamhet.

https://unginorden.org/

European Liberal Youth

I Europa är SU medlem i European Liberal Youth (LYMEC). LYMEC är SU:s europeiska takorganisation och ungdomsförbund till Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE), som även utgör den liberala gruppen i Europaparlamentet.. LYMEC samlar 200 000 medlemmar via sina 60 medlemsorganisationer i 40 länder.

www.lymec.eu

International Federation of Liberal Youth

På global nivå är SU medlem i International Federation of Liberal Youth (IFLRY). IFLRY är paraplyorganisation för SU och mer än 70 andra liberala och radikala ungdoms- och studentorganisationer från hela världen.

www.iflry.com

I SOCIALA MEDIER

[ff id="6"]