NYLAND

Svensk Ungdom i Nyland arbetar för frågor som är aktuella i kretsen som sträcker sig från Hangö i väst till Lovisa i öst. Nylands krets arbetar en region som kombinerar den urbana livsstilen och en levande landsbygd och skärgård.

Kretsen ordnar olika utbildningar, seminarier och andra evenemang. Nylands krets består av elva lokalavdelningar.

SEBASTIAN TOLVANEN