NYLAND

Svensk Ungdom i Nyland arbetar för frågor som är aktuella i kretsen som sträcker sig från Hangö i väst till Lovisa i öst. Nylands krets arbetar en region som kombinerar den urbana livsstilen och en levande landsbygd och skärgård.

Kretsen ordnar olika utbildningar, seminarier och andra evenemang. Nylands krets består av elva lokalavdelningar.

I SOCIALA MEDIER