Trivsel i verksamheten och trakasserianmälan

Svensk Ungdoms evenemang ska vara trygga för alla. I vår verksamhet och på våra evenemang följer vi Svensk Ungdoms spelregler för verksamheten och safer space riktlinjer.

Osakliga, diskriminerande och sårande kommentarer, rasistiska, homofobiska eller sexistiska skämt, övergrepp, oönskad beröring eller antydningar som överskrider gränsen för trevligt flirtande hör inte hemma på Svensk Ungdom. På våra evenemang finns två stödpersoner som man kan ta kontakt med om något av de ovanstående sker eller om man känner sig otrygg.

Om du märker eller upplever någon form av mobbning, trakasserier, diskriminering, osakligt beteende eller känner dig otrygg kan du kontakta våra trakasseriombud:

Jannika Emaus (jannika.emaus@su.fi eller ‭044 257 9743‬)
Morris Liemola (morris.liemola@su.fi eller ‭040 029 3312‬)

Du kan också skriva anonymt via det här formuläret.

Gör en trakasserianmälan

7 + 15 =

Har du frågor?

Kontakta oss på info (a) su.fi