Ingo_framsida

”Liberala värderingar är grunden för SU:s politik. Med konkreta mål förankrade i verkligheten jobbar vi för en hållbar politik, bättre utbildning, ökad sysselsättning och allas välmående. Välkommen med!”

Christoffer Ingo,
ordförande för Svensk Ungdom

Bli medlem!

Jobba för SU

VÄLKOMMEN PÅ SU:S 76:E KONGRESS!

Kongressen hålls den 3-5 maj i Kristinestad. Anmäl dig senast 6.4.2019

→ 

VAL 2019

Våra valsidor publiceras snart. Här hittar du vårt riksdagsvalsprogram.

 

SU:s kandidater kan du redan nu bekanta dig med på SFP:s valwebb:

Händelsekalender

Händelsekalender

VAL 2019

Här hittar du vårt riksdagsvalsprogram.

SU:s kandidater kan du bekanta dig med på SFP:s valwebb.

Jobba för SU

 

 

VÄLKOMMEN PÅ SU:S 76:E KONGRESS!

Kongressen hålls den 3-5 maj i Kristinestad. Anmäl dig senast 6.4.2019