Vår politik

Pressmeddelanden

Sigfrids: Feminism leder inte till att kvinnor privilegieras

Under sitt höstmöte har Sannfinländarnas ungdomsförbund Finsk Ungdom fattat beslut om att bli en antifeministisk organisation, eftersom Finsk Ungdom anser att Finland redan är ett jämställt land och feminismen därmed inte längre behövs. Svensk Ungdoms ordförande Frida...

Pontán: Förbjud torvförbränningen

Finland förbränner mest torv i hela världen. År 2017 motsvarade torvens utsläpp 10,5 procent av Finlands totala koldioxidutsläpp. Dikningen av torv orsakar dessutom stor skada på vattendrag och miljöns mångfald. Freja Pontán, förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom,...

Sigfrids: Alla bör ha rätt att prata svenska i fängelser

Svenskspråkiga fångar sätts i en ojämlik ställning, eftersom de inte har tillgång till service på sitt modersmål i fängelset. Det här orsakar svårigheter för många fångar som sitter i fängelser runtom i landet. – Det är oacceptabelt att det ena av våra två...

Tim Sparv får SU:s Svenska natten-medalj

Svensk Ungdom ger i år sin Svenska natten-utmärkelse till fotbollsspelaren Tim Sparv. Sparv tilldelas utmärkelsen för sitt långvariga arbete som främjar jämlika möjligheter till hobbyverksamhet för unga i Svenskfinland. Hobbyer och idrottsverksamhet bidrar inte bara...

Nuorisojärjestöt: Kannabiksen dekriminalisointi on vastuullista päihdepolitiikkaa

Kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta ei tule rangaista, vaativat yhdessä Demarinuoret, Kokoomusnuoret, RKP-nuoret, Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret. Rankaisusta luopuminen parantaa käyttäjien mahdollisuutta saada hoitoa ja poistaa laittomien päihteiden käyttöön...

Wickström och Sigfrids: Stoppa hjärnflykten

Varje år flyttar tusentals finländare utomlands. En stor del av dessa söker sig exempelvis till Sverige för att studera. Enligt tankesmedjan Magmas rapport från i år har 20 000 svenskspråkiga finländare flyttat till Sverige mellan åren 2000 och 2017. Svenska...

Karolina Virta är SU i Österbottens nya verksamhetsledare

Karolina Virta blir Svensk Ungdom i Österbottens nya verksamhetsledare. Virta, 24, kommer från Kaskö och är i slutskedet av sina magisterstudier i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har tidigare varit aktiv bland annat i ämnesföreningen Katharsis. Virta inledde...

Liberala Studerande LSK: Studentrestaurangerna möjliggör jämlikhet bland studerande

Studentrestaurangerna i Finland utgör en viktig del av de studerandes vardag. Årligen säljs 14,6 miljoner luncher som beviljats måltidsstöd av FPA. Liberala studerandes ordförande Ville Berglund ser oroat på den diskussion där studentrestaurangernas framtid...

Frida Sigfrids efterlyser en faktabaserad köttdebatt

Under de senaste dagarna har diskussionen kring beslutet om att sluta servera nötkött på studentrestaurangerna i Helsingfors väckt känslor. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids förundrar sig över att ett företags beslut om att bemöta den efterfrågan som finns hos...

Kujala: Färre gränshinder gynnar det nordiska samarbetet

Med anledning av de kommande sessionerna för Nordiska Rådet och Ungdomens Nordiska Råd är det nordiska samarbetet på tapeten igen. Nicholas Kujala, vice ordförande för Svensk Ungdom och SU:s samt Nordiska Centerungdomens Förbunds presidentkandidat till Ungdomens...

Pontán: Förbjud torvförbränningen

Finland förbränner mest torv i hela världen. År 2017 motsvarade torvens utsläpp 10,5 procent av Finlands totala koldioxidutsläpp. Dikningen av torv orsakar dessutom stor skada på vattendrag och miljöns mångfald. Freja Pontán, förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom,...

Sigfrids: Alla bör ha rätt att prata svenska i fängelser

Svenskspråkiga fångar sätts i en ojämlik ställning, eftersom de inte har tillgång till service på sitt modersmål i fängelset. Det här orsakar svårigheter för många fångar som sitter i fängelser runtom i landet. – Det är oacceptabelt att det ena av våra två...

Tim Sparv får SU:s Svenska natten-medalj

Svensk Ungdom ger i år sin Svenska natten-utmärkelse till fotbollsspelaren Tim Sparv. Sparv tilldelas utmärkelsen för sitt långvariga arbete som främjar jämlika möjligheter till hobbyverksamhet för unga i Svenskfinland. Hobbyer och idrottsverksamhet bidrar inte bara...

I sociala medier

Har du frågor?