Bli medlem

Vill du vara med och jobba för ett flerspråkigt, hållbart och liberalt Finland?

Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka. Som medlem i Svensk Ungdom får du inte bara påverka vår politik utan också ta del av våra evenemang och utbildningar och får vår medlemstidning Liber hemskickad fyra gånger per år.

Medlemsavgiften är 5-10 euro per år beroende på vilken lokalavdelning du hör till.

Du kan bli medlem om du är

  • mellan 14 och 29 år
  • finländsk medborgare eller utländsk medborgare med hemort i Finland.

Jag hörde om SU via

10 + 11 =

Frågor? Är något oklart?

Du kan mejla oss på info (a) su.fi