För medlemmar

Välkommen till medlemmarnas egna sidor. Här hittar du de formulär och blanketter som du behöver. Här finns också informationspaket om Svensk Ungdom som kan användas fritt, samt en föreningsguide.

 

Frågor?

Är något oklart? Tveka inte att kontakta oss! Här hittar du våra kontaktuppgifter. Du kan också mejla info@su.fi.

Bli medlem

Varför ska jag bli medlem?

Som medlem i Svensk Ungdom (SU) får du vara med och påverka vår politik. Du får ta del av våra evenemang, utbildningar och händelser. Information hittar du via händelsekalendern på vår hemsida, våra sociala medier eller genom att läsa de infomejl din krets skickar ut ungefär en gång per månad. Som medlem får du också vår medlemstidning Liber hemskickad 4 gånger per år. Medlemsavgiften är 5-10 euro per år beroende på vilken lokalavdelning du hör till.

SU är ett finländskt politiskt ungdomsförbund. Du kan bli medlem om du är en finsk medborgare mellan 14 och 30 år eller utländsk medborgare med hemort i Finland. Som medlem i SU kan du inte vara medlem i andra politiska partier, förutom i vårt moderparti SFP. Efter 30 års ålder får du gärna bli medlem i SFP, men övergången sker inte automatiskt. Om du vill stöda SU men inte vill eller kan vara medlem, går det också bra att bli medlem i Understödsföreningen.

Har du frågor om medlemskap? Kontakta oss via info@su.fi.

Välkommen med!