Bli medlem

Vill du vara med och jobba för ett flerspråkigt, hållbart och liberalt Finland?

Svensk Ungdom jobbar varje dag för ett hållbart Finland där alla har lika människovärde och behandlas enligt det. Där alla får välja hur de lever sina liv, förutsatt att de inte kränker eller skadar andra. Vi jobbar för att bekämpa klimatförändringen och för flerspråkighet. Det enklaste och effektivaste sättet för dig att bidra till ett sådant Finland är att bli medlem i SU!

Vår trovärdighet, finansiering och framförallt vårt politiska inflytande växer för varje medlem. Samtidigt får du fantastiska medlemsförmåner och kan ta del av våra evenemang och utbildningar.

VAD INNEBÄR MEDLEMSSKAPET?

Som medlem får du vara med i våra utskott och styrelser och arbeta med politiska frågor i dem. Du får delta på kongressen i maj och i våra evenemang. Du får också hem vår medlemstidning Liber några gånger om året! SU medlemskap ger dig dessutom nya vänner och nya kontakter! Vid frågor kan du kontakta personalen, eller skicka en Instagram DM. 

Medlemsavgiften är 10€ per år. Avgiften betalas med en faktura som kommer i posten. 

Du kan bli medlem om du är

  • mellan 14 och 29 år
  • finländsk medborgare eller utländsk medborgare med hemort i Finland.

Jag hörde om SU via

15 + 2 =

Frågor? Är något oklart?

Du kan mejla oss på info (a) su.fi