Utskott

Svensk Ungdoms verksamhet bedrivs också i utskott. Utskotten är nationella organ för olika politiska områden som ekonomi, jämställdhet och internationell politik. Utskottens ordförande och medlemmar utses av förbundsstyrelsen.

EKONOMI- OCH ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTSKOTTET

Ekonomi- och arbetsmarknadspolitiska utskottet (EPU) arbetar för att stärka och utveckla SU:s profil i ekonomi- och arbetsmarknadsfrågor. En genomtänkt ekonomisk politik skapar resurser att satsa på välfärd och tjänster, och därför jobbar EPU med att forma SU:s ekonomiska linje och ordnar seminarier och evenemang kring dessa frågor. Om du brinner för ekonomi eller bara vill lära dig mera om ämnesområdet så är EPU utskottet för dig!

JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET

Jämställdhetsutskottet (JämU) bevakar frågor som gäller alla köns lika rättigheter. Utskottet arbetar bland annat för en jämställd arbetsmarknad och lika löner, könsminoriteters rättigheter och jämställdhet inom politiken. Om du vill jobba för jämställdhetsfrågor så är det här utskottet något för dig.

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Det internationella utskottet ansvarar för SU:s internationella verksamhet och bevakar SU:s intressen runtom i världen. Utskottet samarbetar med olika internationella samarbetsorganisationer och deltar aktivt i olika evenemang som ordnas runtom i världen. Internationella utskottet påverkar politiken på såväl nordisk, europeisk som internationell nivå. Om du är intresserad av internationell politik så är det här utskottet för dig!

MiljöUTSKOTTET

Miljöutskottet arbetar med frågor som berör miljö och klimat. För att uppnå en miljövänligare och mer hållbar värld bör miljön tas i beaktande i all politik. Miljöutskottet bevakar SU:s intresse i klimatfrågor och ordnar seminarier samt evenemang kring miljö och klimat. Ivrar du också för en hållbar framtid får du gärna engagera dig i miljöutskottet!

LIBERALA STUDERANDE

SU:s högskolepolitiska utskott LSK engagerar sig i utbildningsfrågor, högskolepolitik och studerandes rättigheter. LSK ordnar också utbildningstillfällen och evenemang, och ansvarar för förbundets samarbete med högskolor, kårer och studentorganisationer. Om du brinner för utbildning och frågor som är viktiga för studerande så är det här utskottet för dig! Mer om vår högskolepolitik kan du läsa här.

Vill du sitta med i ett utskott och vara med och påverka förbundets politik?

Kontakta då kansliet på info(a)su.fi