FÖRBUNDS-STYRELSEN

Förbundsstyrelsen leder Svensk Ungdoms verksamhet och verkställer de politiska linjedragningarna. Förbundsstyrelsen väljs varje vår under SU:s årsmöte, kongressen.  

JULIA STÅHLE
Förbundsordförande
ANTON BROÄNDA
MORRIS LIEMOLA
EMILIE JÄNTTI
Förbundsstyrelsemedlem
RASMUS MATTUS
Förbundsstyrelsemedelm
BERTHA SIMOJOKI
Förbundsstyrelsemedlem
NICOLE STEN
Förbundsstyrelsemedlem
JENS CHRISTIAN TRIER