FÖRBUNDS-STYRELSEN

Förbundsstyrelsen leder Svensk Ungdoms verksamhet och verkställer de politiska linjedragningarna. Förbundsstyrelsen väljs varje vår under SU:s årsmöte, kongressen.  

FRIDA SIGFRIDS
Förbundsordförande

Politiskt ansvarsområde: Allmän politik
NICHOLAS KUJALA
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: ekonomi och sysselsättning
VEERA GRANROTH
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: utbildningspolitik, jordbruks-och landsbygdspolitik
MAGNUS BRUNSSBERG
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: försvar och infrastruktur
ANNIKA LEPISTÖ
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: jämnställdhet, miljö och biodiversitet
FREJA PONTÁN
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: social- och hälsovårdspolitik, klimatpolitik
JULIA NOURO-STÅHLE
Förbundsstyrelsemedelm

Politiskt ansvarsområde: internationell politik
TYKO HERTZBERG
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: mänskliga rättigheter