FÖRBUNDS-STYRELSEN

Förbundsstyrelsen leder Svensk Ungdoms verksamhet och verkställer de politiska linjedragningarna. Förbundsstyrelsen väljs varje vår under SU:s årsmöte, kongressen.  

JULIA STÅHLE
Förbundsordförande
Allmänpolitik
ANTON BROÄNDA
Vice ordförande
Lantbruks och landsbygdspolitik, miljöpolitik
MORRIS LIEMOLA
Vice ordförande
Ekonomi- och arbetsmarknadspolitik
EMILIE JÄNTTI
Förbundsstyrelsemedlem
Mänskliga rättigheter och utbildningspolitik
RASMUS MATTUS
Förbundsstyrelsemedelm
Nordiska frågor
BERTHA SIMOJOKI
Förbundsstyrelsemedlem
Jämlikhets- och jämställdhetspolitik
NICOLE STEN
Förbundsstyrelsemedlem
Social- och hälsovårdspolitik
JENS CHRISTIAN TRIER
Förbundsstyrelsemedlem
Internationell politik