FÖRBUNDS-STYRELSEN

Förbundsstyrelsen leder Svensk Ungdoms verksamhet och verkställer de politiska linjedragningarna. Förbundsstyrelsen väljs varje vår under SU:s årsmöte, kongressen.  

FRIDA SIGFRIDS
Förbundsordförande

Politiskt ansvarsområde: Allmän politik
NICHOLAS KUJALA
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Klimat- och miljöpolitik samt stadsinfrastruktur
VEERA GRANROTH
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Försvarspolitik
ANNIKA LEPISTÖ
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Jämställdhetspolitik och mänskliga rättigheter
JULIA STÅHLE
Förbundsstyrelsemedelm

Politiskt ansvarsområde: Internationell politik, utbildningspolitik på tredje stadiet
ANTON BROÄNDA
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Lantbruk- och landsbygdspolitik
VICTOR DAHLBERG
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Socialpolitik, utbildningspolitik fram till andra stadiet
OTSO REIJONEN
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Ekonomi- och sysselsättningspolitik