FÖRBUNDS-STYRELSEN

Förbundsstyrelsen leder Svensk Ungdoms verksamhet och verkställer de politiska linjedragningarna. Förbundsstyrelsen väljs varje vår under SU:s årsmöte, kongressen.  

FRIDA SIGFRIDS
Förbundsordförande

Politiskt ansvarsområde: Allmän politik
NICHOLAS KUJALA
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: internationell politik
NICOLAS SJÖBERG
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Social- och hälsovård
ANDRÉ MARTINEZ
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Ekonomi, regionala frågor och energipolitik
FREJA PONTÁN
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Miljö- och klimatpolitik
MIRA BÄCK
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Jämställdhet
TYKO HERTZBERG
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Utbildningspolitik
VEERA GRANROTH
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: Försvarspolitik, landsbygdspolitik