FÖRBUNDS-STYRELSEN

Förbundsstyrelsen leder Svensk Ungdoms verksamhet och verkställer de politiska linjedragningarna. Förbundsstyrelsen väljs varje vår under SU:s årsmöte, kongressen.  

FRIDA SIGFRIDS
Förbundsordförande

Politiskt ansvarsområde: Allmän politik
NICOLAS SJÖBERG
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde:
NICHOLAS KUJALA
Vice ordförande

Politiskt ansvarsområde:
FREJA PONTÁN
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde:
MIRA BÄCK
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde:
TYKO HERTZBERG
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde:
ANDRÉ MARTINEZ
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde:
VEERA GRANROTH
Förbundsstyrelsemedlem

Politiskt ansvarsområde: