HELSINGFORS OCH Samkretsen

Svensk Ungdom i Helsingfors ansvarar för förbundets bevakning av huvudstaden. Kretsen tar ställning i urbana frågor om bland annat kollektivtrafik, stadsutveckling och samhällsplanering.

Kretsen ordnar olika diskussionstillfällen och evenemang och upprätthåller kontakten med de andra politiska ungdomsförbunden i Helsingfors.

 

ALMA PORTIN