Motioner

Tycker du att SU borde arbeta för en specifik fråga eller att SU ska tycka på ett visst sätt i en fråga? Vill du ändra på något i SU:s politik eller införa någonting nytt? Då ska du lämna in en motion.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag på vad SU ska tycka i olika frågor och vad SU ska arbeta för. En motion kan handla om vilka politiska frågor som helst. Motioner behandlas varje vår på SU:s kongress.

En motion består av en brödtext och att-satser. I brödtexten presenterar du bakgrunden till den aktuella frågan eller ämnet. I att-satserna klargör du vad du vill att SU ska jobba för. Behöver du hjälp med din motion kan du kontakta din kretsordförande eller verksamhetsledaren i din krets.

Lämna in en motion

Enligt förbundets stadgar ska motioner lämnas in senast tolv veckor före kongressen öppnas.
Motioner till kongressen 7–9.5.2021 i Esbo lämnas in genom detta formulär senast 12.2.2021.
Observera att motionen måste lämnas in via detta formulär för att behandlas av förbundsstyrelsen.

4 + 12 =

Exempel på motion

Motionsarkiv