År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Miljö

 

En ökad cykelanvändning i stället för bilism erbjuder som bekant många fördelar bl.a. för miljö och hälsa. Därför bör folk uppmuntras att använda cykeln framom bilen.

För att främja cyklandet bör det göras attraktivare. Att sätta sig på en våt sits efter en lång skol- eller arbetsdag är inte så roligt, och att i spöregn och mörker försöka låsa upp cykellåset är inte helt lätt. Cykelställ med tak skulle skydda mot regn, snö och vind och därmed hålla cykeln torrare, vilket är angenämt för cyklisten. Fler cykelställ med tak skulle göra livet som cyklist lättare, och förhoppningsvis locka den vane bilisten att prova cykeln lite oftare.

Vi vill uppmuntra folk att använda cykeln framom bilen i mån av möjlighet, såsom vid kortare avstånd i tätorter.

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet anser därför att Svensk Ungdom bör arbeta för:

  • ATT framförallt i tätorter skapa fler cykelställ med tak

Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna 31 och 32 behandlas tillsammans.

Förbundsstyrelsen ser positivt på att motionärerna vill motionera mera. I början av året (2017) kunde vi i nyheterna läsa att det nu görs flera resor med cykel än med bil i Köpenhamn, något vi blott kan drömma om i detta bildominerade land. Motionärens andemening är att öka incitamenten för att ta cykeln framom bilen, dock bör vi komma ihåg att detta inte alltid är möjligt beroende på bl.a. väder och hälsotillstånd.

Motionärerna menar väl då de vill att förbundet investerar i cyklar, men förbundsstyrelsen vill inte öronmärka den kommande förbundsstyrelsens budget. Begagnade cyklar är för det mesta stulna och ordentliga nya cyklar är ofta väldigt dyra. Förbundsstyrelsen vill lämna spelrum för kommande beslutsfattare att ta ställning till om man exempelvis vill erbjuda kilometerersättning för användning av cykel.

Den 31.12.2012 fanns det 745 tätorter i Finland med totalt 4,5 miljoner invånare. 85 % av Finlands befolkning bodde alltså på 2,2 % av Finlands totala landareal. Förbundsstyrelsen anser trots detta att även kommuner som Luhango ska få bygga cykelställ med tak trots att kommunen saknar en tätort, och anser därmed att cykelställ är eftersträvansvärda såväl inom som utanför tätorter.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT cykel prioriteras framom bil då det är möjligt
  • ATT förbundet är en föregångare och främjar cykling i sin dagliga verksamhet
  • ATT man i kommunerna uppmuntrar till byggandet av fler cykelställ med tak

 

Utskottets förslag:

  • ATT cykel prioriteras framom bil då det är möjligt
  • ATT förbundet ska vara en föregångare som främjar cykling i sin dagliga verksamhet och ger ekonomiskt stöd för att skaffa en cykel till det kretskansli som ansöker om en.
  • ATT man i kommunerna uppmuntrar till byggandet av fler cykelställ med tak

 

Kongressens beslut:

  • ATT cykel prioriteras framom bil då det är möjligt
  • ATT förbundet är en föregångare och främjar cykling i sin dagliga verksamhet
  • ATT man i kommunerna uppmuntrar till byggandet av fler cykelställ med tak