Egentliga Finland

Svensk Ungdom i Egentliga Finland samlar aktiva ungdomar i Egentliga Finland. Kretsen verkar i ett område som omfattar både en levande skärgård och ett brett utbud av utbildningsmöjligheter.

Kretsen anordnar olika studiebesök och utbildningar, bland annat den årligen återkommande politikerskolan. Kretsen har ett kansli i Åbo.

SABINA OLIN
JANNIKA EMAUS, hon/henne
Verksamhetsledare för Egentliga Finlands krets