SFP och Svensk Ungdom har i dagens läge sitt huvudsakliga säte i huvudstaden. En stor del av de evenemang som förbundet ordnar i södra Finland äger därför rum på partikansliet – och det betyder långa och dyra resor för deltagare som kommer från mera avlägsna regioner, exempelvis Österbotten.

Åbo ligger på ett passligt avstånd från såväl Helsingfors som Österbotten och att ta sig till staden med tåg eller buss är inte speciellt utmanande. Även för de SU:are som bor på Åland är Åbo optimalt eftersom båtresan är betydligt kortare mellan Åbo och Mariehamn än mellan Mariehamn och Helsingfors. Genom att flytta partikansliet och den huvudsakliga verksamheten från Helsingfors till Åbo kommer partiet och förbundet samt deras medlemmar att spara på såväl tid som pengar.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

ATT partikansliet flyttas från Helsingfors till Åbo

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en fråga mellan två stora städer i Finland som inom förbundet diskuterats tidigare. Åbo är av ett historiskt värde för Finland eftersom staden var Finlands första huvudstad mellan åren 1809-1812. Dock ser förbundsstyrelsen inte att en flytt av partikansliet till Åbo vore av värde för varken SU eller partiet i sig. Den korta vägen till riksdagen och de olika ministerierna underlättar det dagliga arbetet för alla förtroendevalda inom partiet, vilket är en av orsakerna till att partikansliet är bra beläget i Helsingfors. Samtidigt försöker förbundsstyrelsen ordna evenemang i hela Svenskfinland så att alla ska ha möjlighet att delta i evenemangen och tillämpar exempelvis ett roterande system för alla nationella förbundsevenemang.

Argumentet om att resenärer från Österbotten har en lång väg till partikansliet i Helsingfors då flera evenemang ordnas där stämmer förvisso. Däremot vore det inte någon tidsmässigt kortare väg från Österbotten till Åbo med exempelvis tåg. Förbundsstyrelsen tycker att partikansliet i dag är optimalt beläget eftersom det är lätt att ta sig till kansliet med både tåg och buss eftersom terminalerna är nära belägna, vilket möjliggör allas deltagande under våra evenemang.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut

Att motionen inte föranleder åtgärder.