År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Juridik

 

Under de senaste åren har en oroväckande företeelse blivit allt vanligare i Finland. Många extremnationalistiska och nynazistiska rörelser har aktiverat sig för att ”rädda vårt land” och försvara finländarnas intressen, allt från rashygien till kvinnornas ”trygghet ute på gatorna”. En gemensam faktor för dessa rörelser är hatprat som rättfärdigas genom yttrandefriheten, fast det sagda strider mot strafflagen och är således yttrandefrihetsbrott.

Varje år rapporteras flera fall där medlem av någon extremhögerrörelse använder sig av våld mot andra människor som råkar ha motsatta åsikter. I vårt land är det endast staten som har våldsmonopol med ensamrätt. Den här sortens aktivism skapar rädsla, oro och oordning i samhället, och rörelsernas tillvaro kan inte längre rättfärdigas av samlingsfrihet. Det måste bli slut på organiserat våld.

Anarkisterna använder vanligtvis inte våld, men gör däremot ofog för att få fram deras budskap och skapa oordning i samhället. Till skillnad från extremhögern, som är starkt centralstyrd från toppen och oftast organiserad i registrerade föreningar, är anarkisterna inte en organiserad rörelse och därför är det svårt förbjuda dem som grupp. Båda ytterligheterna utgör dock betydande hot mot den nationella säkerheten.

I föreningslagens 503/1989 3 § definieras förbjudna föreningar enligt följande: ”Föreningar som helt eller delvis kan anses vara militärt organiserade på grund av den lydnad som fordras av medlemmarna och medlemskårens indelning i truppformationer eller grupper eller beväpning är förbjudna.” De flesta nynazistiska rörelserna uppfyller nästan alla punkter som definieras ovan. Det finns således mycket goda motiveringar för ett totalförbud, och vi förundrar oss över att denna paragraf inte tillämpas i praktiken.

SU i Österbotten anser därför att Svensk Ungdom bör arbeta för:

  • ATT våldsamma extremnationalistiska och nynazistiska rörelser förbjuds

 

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en fråga som är väldigt aktuell i Finland. I höstas fick skedde det värsta tänkbara när en människa fick sätta livet till på grund av nynazistiskt våld. I dagsläget är inte nazistiska eller extremnationalistiska organisationer förbjudna i lag, vilket gör att det bland annat har varit svårt att hindra demonstrationer och våld.

Svensk Ungdom gick i början av hösten med i en kampanj under namnet ”En morgondag utan rädsla” som verkar för att införa organiserad rasism i brottslagen. Kampanjen stöds av många inflytelserika medborgarorganisationer och partier. Kampanjen ledde även till att en lagmotion i frågan gjordes.

Motionen fick understöd av över 100 riksdagsledamöter. Trots löften av regeringen om ett lagförslag för att bekämpa extremnationalistiska och rasistiska rörelser lades lagförslaget och kampanjen på is. I dagsläget har inga lagförslag givits av regeringen och därför skulle det vara mycket bra att lyfta upp frågan i offentligheten igen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT våldsamma extremnationalistiska och nynazistiska rörelser förbjuds

 

Utskottets förslag:

  • ATT våldsamma extremnationalistiska och nynazistiska rörelser förbjuds

 

Kongressens beslut:

  • ATT våldsamma extremnationalistiska och nynazistiska rörelser förbjuds