Samhälle borde satsa mera på antimobbnings program till skolorna. Kiva koulu systemet funkar inte! Skolorna borde ha starkare åtgärder mot mobbning i skolorna. Den som mobbar i skolan borde få mycket hårdare straff. T.ex. den som mobbar borde ha byta skola, inte den som blir mobbad! Samt olika andra åtgärder borde tas i bruk i tidigt skede.

Jag vill att Svensk ungdom diskuterar och arbetar hård mot mobbning i Finland. Nu måste det komma nytt antimobbnings system i Finland

Oliver Lindqvist

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett mycket viktigt ämne. Mobbning är bland det tyngsta en elev kan tvingas utstå under sin uppväxt. Skolan skall vara en trygg plats dit man vill och kan komma varje morgon.

Förbundsstyrelsen anser även att arbetet mot mobbning borde ta ett steg framåt. Dock är inte byte av skola ett alternativ som förbundsstyrelsen förespråkar. Beslut som dessa skall tas internt inom skolorna och är inte en fråga som utomstående ska ha en åsikt om. Beslutet ska istället alltid utgå från barnens bästa.

14.3 nådde ett medborgarinitiativ för att skriva in skolmobbning i strafflagen 50 000 underskrifter och skall därmed behandlas i riksdagen. Förbundsstyrelsen ser det här som ett viktigt steg i att prata om mobbningen i dess verkliga bemärkelse där de i flera fall också förekommer grova fall av våld. Förbundsstyrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta för att alla barn ska få en trygg skolgång men anser inte att motionärens yrkan i frågan är ändamålsenlig i detta skede.
Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets förslag:

Med förbundsstyrelsens motiveringen anser utskottet att motionen inte ska föranleda några åtgärder.

Kongressens beslut:

Motionen föranleder inga åtgärder