Matleveransföretag såsom Wolt och Foodora har hittat sin väg till Finland och under de tuffa coronatiderna har de varit till stor hjälp för alla som tvingats sitta i karantän. Även de äldre kan dra stor nytta av matleveransföretagen.. Vid sidan av restaurangmat, har matleveransföretagen också börjat leverera mat från butiker och andra produkter såsom kläder och blommor. Alkohol går det ändå inte att beställa hem på grund av lagstiftningen.

Finlands alkohollagstiftning är bland de tuffaste i världen och skillnaderna till centraleuropa är stora. Erfarenheten har ändå bevisat att medborgare kan njuta av alkoholen på ett ansvarsfullt sätt och konsumtionen har inte ökat så mycket som motståndare har sagt gällande bland annat de senaste förändringarna i alkohollagar under regeringen Sipilä. Idag har bar och restauranger rätt att sälja ett urval av sina drycker direkt till konsumenter men detta krävs det att konsumenten är fysiskt på plats på restaurangen. Det här går inte under coronarestriktioner eller för dem som inte kan ta sig till stället på grund av en annan orsak.

Matleverantören måste enligt sina arbetsgivare vara minst 18 år gamla så juridiskt finns det inget hinder för dem. Matleveratörer själva säljer inte alkoholen så dem behöver inte utskänkningstillstånd och det går att ge dem fullmakten att kolla åldersbevis vid leverans. Är kunden minderårig, för berusad eller finns det en annan orsak att vägra leverans, förs den beställda alkoholen tillbaka till restaurangen. Beställarens ålder går också att kollas på förhand genom appen som används.

Leverans är en ökande bransch också i Finland, och vi måste försäkra att lagstiftningen hänger med i utvecklingen. Verktyg för att leverera också alkoholhaltiga drycker finns men de saknar helt enkelt bara det lagliga godkännandet.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

– ATT matleveransföretag får leverera alkoholhaltiga drycker från restauranger hem till konsumenten

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna lyfter upp ett viktigt ämne med tanke på den pågående samhällsdebatten om alkoholleveranser genom matleveransföretag. Förbundsstyrelsen ser det som problematiskt att restaurangerna inte får sälja ut hela sitt sortiment åt konsumenterna om restaurangerna tillåts endast take-away försäljning. Regleringar som så grovt försvårar företag att utöva sin verksamhet anses inte ändamålsenliga, utan möjligheten att sälja alkoholhaltiga drycker genom matleveransföretag bör garanteras.

Företagen i Finland behöver nu mera stöd än någonsin tidigare. Restaurangbranschen är en av de som drabbats hårdast av de omfattande restriktionsåtgärderna och förbundsstyrelsen ser lättnader i den strikta alkohollagstiftningen som en betydligt bättre form av stödåtgärd än att ständigt öka mängden finansiellt stöd, vilket är en tung belastning för statskassan. Motionärerna klarlägger även hur eventuella problem gällande ålderskontroll eller för berusade kunder kan åtgärdas och lyckas framföra ett helhetsmässigt trovärdigt förslag.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT matleveransföretag får leverera alkoholhaltiga drycker från restauranger hem till konsumenten.

Utskottets förslag:

– ATT hemleverans av alkoholhaltiga drycker skulle vara möjligt från restauranger hem till konsumenten

Kongressens beslut:

– ATT hemleverans av alkoholhaltiga drycker skulle vara möjligt från restauranger hem till konsumenten