Klimatflyktingar passar inte in i den nuvarande definitionen av vad en flykting är

enligt FN:s flyktingkonvention. Sedan den industriella revolutionen har vi använt fossila bränslen och naturresurser i årtionden trots de skadliga konsekvenser det har på planeten. Som ett resultatet av detta förbättrades vår teknik och levnadsstandard, men det gjorde också behovet av energi. På grund av dessa krav har vi nu den största mängden koldioxid i atmosfären på över 800 000 år.

Den globala uppvärmningen är inducerad av människor och skapar stora väderförändringar mönster. Resultatet av dessa förändringar har lett till en ökning av jordens temperatur, vilket orsakar stigande havsnivåer, skogsbränder och svår torka. The Climate Vulnerable Forum Summit anser att år 2100, 48 av världens öar kommer att vara helt under vattnet. Dessa är öar med människors hem och försörjning och de kommer inte längre att finnas om mindre än 80 år. Under 2018 tvingades över 17 miljoner människor fly från sina hem på grund av klimatförändringarna. Enligt Världsbanken blir det 143 miljoner klimatflyktingar till 2050. Alla människor som behöver fly från sina hem ska ha samma rättigheter och att länder som är ansvariga för klimatförändringarna måste ta ansvar i den nuvarande klimatflyktingkrisen.

Därför anser Svensk Ungdoms internationella utskott att Svensk Ungdom ska jobba för:

  • ATT en ändring av flyktingkonventionen görs  som garanterar rättigheterna för flyktingar som flyr på grund av klimatförändringarna.
  • ATT EU välkomnar klimatflyktingar och gör lämpliga förändringar för en förbättring av situationen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter en viktig och aktuell fråga och klimatflyktingars rättigheter bör beslutas om och säkerställas med tanke på klimatförändringens tilltagande negativa konsekvenser. Svensk Ungdom har tidigare förespråkat förbättrade rättigheter och situation för flyktingar och denna fråga är en viktig fortsättning på den banan.Typiskt för klimatkatastrofer är att de människor som drabbas hårdast hör till dem som har orsakat de minsta utsläppen. Det  minsta vi kan göra för att råda bot på den orättvisan är att förbättra situationen i drabbade länder och garantera rättigheterna för de som tvingats fly på grund av klimatförändringens konsekvenser. 

IPCC har kommit ut med rapporter där det bland annat konstateras att vi gjort för lite för att hejda klimatförändringen. Huvudbudskapet i den senaste rapporten som kom den 28 februari 2022 är att vi aktivt måste vidta åtgärder, och att den här omställningen måste ske rättvist. Med tanke på den skada som klimatförändringarna redan har orsakat människor som tvingats fly så finns en brådska i att flyktingkonventionen ändras och garanterar rättigheterna för dessa människor. EU:s roll är också viktig att poängtera både vad det gäller mottagandet av klimatflyktingar och resurser för att förbättra situationen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. 

Förbundsstyrelsen anser därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT en ändring av flyktingkonventionen görs  som garanterar rättigheterna för flyktingar som flyr på grund av klimatförändringarna.
  • ATT EU välkomnar klimatflyktingar och gör lämpliga förändringar för en förbättring av situationen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Utskottets förslag:

  • ATT en ändring av flyktingkonventionen görs  som garanterar rättigheterna för flyktingar som flyr på grund av klimatförändringarna.
  • ATT EU välkomnar klimatflyktingar och gör lämpliga förändringar för en förbättring av situationen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Kongressens beslut:

  • ATT en ändring av flyktingkonventionen görs  som garanterar rättigheterna för flyktingar som flyr på grund av klimatförändringarna.
  • ATT EU välkomnar klimatflyktingar och gör lämpliga förändringar för en förbättring av situationen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna.