Pluto, som tidigare kändes som vårt solsystems nionde planet, förlorade sin planetära status år 2006. Då Pluto klassades som dvärgplanet förlorade vårt solsystem en viktig medlem, och en exkludering som orsakade katastrofala trauman till miljontals människor. Att fatta beslut på vaga grunder har aldrig varit något som Svensk Ungdom står för, och därför ska vi även stå för alla Plutofans.

Då Pluto klassades som dvärgplanet uppfyllde planeten två av tre kriterium klart. Det tredje kriteriet är visserligen viktigt, men Pluto står trots allt ut inom kategorin ’dvärgplanet’. Enligt Space.com ordnades ett tillfälle 29.4.2019 bland rymdfantaster, och deras röst var klar angående Pluto: Den borde vara en planet igen.

Människan har redan i tusentals år använt rymden som sin guide. Då Pluto hittades var det ett stort fynd. Mänskligheten klarade av att hitta en större kropp långt från jorden, och därför ska vi även fira mänsklighetens stora prestationer. Vi ska inte göra oss små bara på grund av konstgjorda definitioner,

Därför anser motionärerna att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– Att Pluto blir en planet igen

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Plutos varande eller icke varande har diskuterats i över tio år. Vissa anser att pluto’s icke planetära status är sorglig samt förarglig. Andra anser att Pluto absolut aldrig borde kallas för en planet, då pluto inte går att jämföras med de övriga planeterna i vårt solsystem som Saturnus med hennes vackra ringar och över 75 månar, det om något är en planet. Vissa frågar då vad Pluto har att komma med då Pluto enbart har fem små månar och inte en endaste ring. Pluto som är en dvärgplanet får därför nöja sig med att ha namngett en karaktär i Kalle Anka vilket är något som ingen av de riktiga planeterna kan stoltsera med.

Svensk Ungdoms förbundsstyrelse anser därför att motionen inte ska föranleda några vidare åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut:

att motionen inte föranleder några åtgärder